სამშაბათი, აპრილი 16, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიშემთხვევადაკავებულია არასრულწლოვანი, რომელმაც 16 წლის გოგოს ინტიმური შინაარსის ვიდეოების გადაღება მუქარით აიძულა

დაკავებულია არასრულწლოვანი, რომელმაც 16 წლის გოგოს ინტიმური შინაარსის ვიდეოების გადაღება მუქარით აიძულა

სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხუ­რის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის მიერ, პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის სა­ი­დუმ­ლოს ხელ­ყო­ფი­სა და სექ­სუ­ა­ლუ­რი ხა­სი­ა­თის ქმე­დე­ბის იძუ­ლე­ბის ფაქ­ტზე, და­კა­ვე­ბუ­ლია 17 წლის არას­რულ­წლო­ვა­ნი.

ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხუ­რი ავ­რცე­ლებს.

მა­თი­ვე ცნო­ბით, და­ნა­შა­ულ­ში მხი­ლე­ბულ არას­რულ­წლო­ვანს ბრალ­დე­ბა პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის სა­ი­დუმ­ლოს ხელ­ყო­ფი­სა და სექ­სუ­ა­ლუ­რი ხა­სი­ა­თის სხვაგ­ვა­რი ქმე­დე­ბის იძუ­ლე­ბის ფაქ­ტზე წა­რედ­გი­ნა. და­ნა­შა­უ­ლი 7 წლამ­დე თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.
“გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გინ­და, რომ 2023 წლის გა­ზა­ფხულ­ზე, არას­რულ­წლო­ვან ბრალ­დე­ბულს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ „მე­სენ­ჯერ­ში” მი­მო­წე­რა ჰქონ­და 16 წლის და­ზა­რა­ლე­ბულ გო­გოს­თან, რა დრო­საც და­ზა­რა­ლე­ბულ­მა ნე­ბა­ყოფ­ლო­ბით გა­უგ­ზავ­ნა სა­კუ­თა­რი ცეკ­ვის ამ­სახ­ვე­ლი ვი­დე­ო­ჩა­ნა­წე­რი. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, ბრალ­დე­ბულ­მა და­ზა­რა­ლე­ბულს მოს­თხო­ვა ინ­ტი­მუ­რი ში­ნა­არ­სის ვი­დე­ოს გა­და­ღე­ბა და მას­თან გა­დაგ­ზავ­ნა, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში და­ე­მუქ­რა, რომ კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი პროგ­რა­მა „ფო­ტო­შო­პის“ მეშ­ვე­ო­ბით მისი ცეკ­ვის ვი­დე­ოს და­ა­მონ­ტა­ჟებ­და ისე, რომ შექ­მნილ ფო­ტო­ებ­ზე და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი გა­მო­სა­ხუ­ლი იქ­ნე­ბო­და შიშ­ველ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში, რა­საც შემ­დგომ­ში გა­უვრცე­ლებ­და მის მშობ­ლებ­თან. მუ­ქა­რის შე­დე­გად, იმა­ვე დღეს, და­ზა­რა­ლე­ბულ­მა არას­რულ­წლო­ვან­მა თა­ვი­სი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ბი­ნის სა­ა­ბა­ზა­ნო ოთახ­ში გა­და­ი­ღო ინ­ტი­მუ­რი ში­ნა­არ­სის ვი­დეო, რო­მე­ლიც „მე­სენ­ჯე­რის“ სა­შუ­ა­ლე­ბით ბრალ­დე­ბულს გა­უგ­ზავ­ნა.

ინ­ტი­მუ­რი ში­ნა­არ­სის ვი­დე­ოს გა­დაგ­ზავ­ნის შემ­დეგ, ბრალ­დე­ბულ­მა და­ზა­რა­ლე­ბულს სექ­სუ­ა­ლუ­რი ხა­სი­ა­თის ქმე­დე­ბე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა, შემ­დეგ ვი­დე­ო­ზე გა­და­ღე­ბა და გა­დაგ­ზავ­ნაც მოს­თხო­ვა, ხოლო უა­რის შემ­თხვე­ვა­ში, უკა­ნო­ნოდ მო­პო­ვე­ბუ­ლი ზე­მოთ მი­თი­თე­ბუ­ლი ინ­ტი­მუ­რი ში­ნა­არ­სის ვი­დე­ო­ჩა­ნა­წე­რის მშობ­ლებ­თან და ნა­თე­სა­ვებ­თან გავ­რცე­ლე­ბით და­ე­მუქ­რა. მუ­ქა­რი­სა და იძუ­ლე­ბის შე­დე­გად, შე­ში­ნე­ბულ­მა და­ზა­რა­ლე­ბულ­მა არას­რულ­წლო­ვან­მა სექ­სუ­ა­ლუ­რი ქმე­დე­ბის ამ­სახ­ვე­ლი ვი­დეო ჩა­წე­რა და ბრალ­დე­ბულს გა­და­უგ­ზავ­ნა.

და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის მო­მარ­თვის შემ­დეგ, სპე­ცი­ა­ლურ­მა სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხურ­მა არას­რულ­წლო­ვან­თა სა­უ­კე­თე­სო ინ­ტე­რე­სე­ბის დაც­ვით, სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბი მოკ­ლე დრო­ში წარ­მარ­თა. პი­რა­დი ჩხრე­კი­სას მო­ბი­ლურ ტე­ლე­ფონ­ში, ნა­ნა­ხი და ამო­ღე­ბუ­ლი იქნა არას­რულ­წლო­ვა­ნი გო­გოს ამ­სახ­ვე­ლი ინ­ტი­მუ­რი ში­ნა­არ­სის მა­სა­ლა, რის შემ­დე­გაც და­კა­ვე­ბუ­ლი იქნა ბრალ­დე­ბუ­ლი.

და­ნა­შა­ულ­ში მხი­ლე­ბულ არას­რულ­წლო­ვანს ბრალ­დე­ბა პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის სა­ი­დუმ­ლოს ხელ­ყო­ფი­სა და სექ­სუ­ა­ლუ­რი ხა­სი­ა­თის სხვაგ­ვა­რი ქმე­დე­ბის იძუ­ლე­ბის ფაქ­ტზე წა­რედ­გი­ნა.

და­ნა­შა­უ­ლი 7 წლამ­დე თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხუ­რი აღ­ნიშ­ნულ ფაქ­ტზე აგ­რძე­ლებს გა­მო­ძი­ე­ბას“, – ნათ­ქვა­მია გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი პოსტები
მშრალი თვალის სინდრომი  XXI საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ოფთალმოლოგიური პრობლემა

მშრალი თვალის სინდრომი XXI საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ოფთალმოლოგიური პრობლემა

აპრილი 15, 2024
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით, ყველა სახის დარღვევაზე, დროული რეაგირება და საჭირო ღონისძიებების ეფექტურად გატარება მოხდება

გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით, ყველა სახის დარღვევაზე, დროული რეაგირება და საჭირო ღონისძიებების ეფექტურად გატარება მოხდება

აპრილი 15, 2024
როგორ მუშაობს იმუნოთერაპია – უყურეთ ვიდეოს და გაიგეთ მეტ

როგორ მუშაობს იმუნოთერაპია – უყურეთ ვიდეოს და გაიგეთ მეტ

აპრილი 15, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
ფრანგი ფერმწერი  კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
გაგაცნობთ ერგონომიკულ დიზაინს

გაგაცნობთ ერგონომიკულ დიზაინს

აპრილი 12, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
საჩუქარი რუსთავს – ბუნებრივი ჭალის ტყის ტერიტორიაზე 60 ერთეული კოლხური ხოხობი გაუშვეს

საჩუქარი რუსთავს – ბუნებრივი ჭალის ტყის ტერიტორიაზე 60 ერთეული კოლხური ხოხობი გაუშვეს

აპრილი 15, 2024
ჯონჯოლს უამრავი სასარგებლო თვისება აქვს – გირჩევთ, ჩართოთ ის თქვენს რაციონში

ჯონჯოლს უამრავი სასარგებლო თვისება აქვს – გირჩევთ, ჩართოთ ის თქვენს რაციონში

აპრილი 15, 2024
“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

16 აპრილი 2024
რატომ იყო 11 წელი მიწაში ჩაფლული 5532 ქართული საგალობელი – როგორ და სად იპოვეს დაკარგული ჩანაწერები?

რატომ იყო 11 წელი მიწაში ჩაფლული 5532 ქართული საგალობელი – როგორ და სად იპოვეს დაკარგული ჩანაწერები?

14 აპრილი 2024
რატომ გადაწყვიტა სტუდენტობა ლელა შუკვანმა 53 წლის ასაკში და როგორ გაიცნო ის მთელმა ფოთმა ტაქსის მძღოლობით

რატომ გადაწყვიტა სტუდენტობა ლელა შუკვანმა 53 წლის ასაკში და როგორ გაიცნო ის მთელმა ფოთმა ტაქსის მძღოლობით

14 აპრილი 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
“კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება” – გერმანიაში ქართული თემატიკის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გამოჩნდა

“კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება” – გერმანიაში ქართული თემატიკის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გამოჩნდა

აპრილი 15, 2024
ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

აპრილი 12, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
16 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

16 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 16, 2024
ნებისმიერი სიცრუე განსაკუთრებით თვალშისაცემი იქნება… – ნახეთ კვირის ასტროლოგიური პროგნოზი

ნებისმიერი სიცრუე განსაკუთრებით თვალშისაცემი იქნება… – ნახეთ კვირის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 15, 2024
15 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

15 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 15, 2024
გამორჩეული ქართული ღვინო – საფერავი

გამორჩეული ქართული ღვინო – საფერავი

აპრილი 15, 2024
მოამზადეთ ყვავილოვანი კომბოსტო ბულგარულით

მოამზადეთ ყვავილოვანი კომბოსტო ბულგარულით

აპრილი 15, 2024
რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყვავილოვანი კომბოსტო

რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყვავილოვანი კომბოსტო

აპრილი 15, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

15 აპრილი 2024
ბრიუსელში ღვინის ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის საქართველოს ერთწლიანი თავმჯდომარეობა დადებითად შეფასდა

ბრიუსელში ღვინის ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის საქართველოს ერთწლიანი თავმჯდომარეობა დადებითად შეფასდა

15 აპრილი 2024
დედაენის დღეს მიეძღვნა საღამო მადრიდის კულტურის ცენტრში

დედაენის დღეს მიეძღვნა საღამო მადრიდის კულტურის ცენტრში

15 აპრილი 2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

ხშირად ნახვადი