სამშაბათი, აპრილი 23, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარისაზოგადოება„თბილისში ამბობდნენ, რომ ხშირად ხედავენ სასაფლაოზე“ - რას წერს რუსული მედია, სად...

„თბილისში ამბობდნენ, რომ ხშირად ხედავენ სასაფლაოზე“ – რას წერს რუსული მედია, სად გაქრა თამარ გვერდწითელი რუსეთის დატოვების შემდეგ

ერთ დროს თუ ვინ­მეს შე­ეძ­ლო რუ­სულ სცე­ნა­ზე ალა პუ­გა­ჩო­ვას­თან ნი­ჭით შე­ჯიბ­რე­ბა, ეს იყო თა­მა­რა გვერდწი­თე­ლი – ასე იწყებს სტა­ტი­ას რუ­სუ­ლი მე­დია, სა­დაც სვამს კი­თხვას, თუ სად გაქ­რა მომ­ღე­რა­ლი რუ­სე­თის და­ტო­ვე­ბის შემ­დეგ.

ბოლო წლებ­ში გვერდწი­თე­ლის ცხოვ­რე­ბა რთუ­ლი აღ­მოჩ­ნდა. რუ­სეთ­ში და­ფა­სე­ბუ­ლი ვარ­სკვლა­ვი არ­ჩე­ვა­ნის წი­ნა­შე დად­გა, უკ­რა­ი­ნა­ში ომის და­წყე­ბის შემ­დეგ და­ე­ტო­ვე­ბი­ნა ქვე­ყა­ნა, სა­დაც ბოლო ათწლე­უ­ლე­ბი ცხოვ­რობ­და და კა­რი­ე­რა აე­წყო თუ დარ­ჩე­ნი­ლი­ყო და პუ­ტი­ნის რე­ჟი­მის­თვის მხარ­და­ჭე­რა გა­მო­ე­ცხა­დე­ბი­ნა. არ­ჩე­ვა­ნი უკ­რა­ი­ნის სა­სარ­გებ­ლოდ გა­ა­კე­თა და სა­ქარ­თვე­ლო­ში დაბ­რუნ­და, რამ­დე­ნი­მე თვე­ში კი საყ­ვა­რე­ლი დედა და­ე­ღუ­პა.

“18 იან­ვარს თა­მარ გვერდწი­თელს 62 წელი შე­უს­რულ­და. 2022 წელს, რაც მომ­ღე­რალ­მა რუ­სე­თი და­ტო­ვა, მას შემ­დეგ სა­ზღვა­რი აღარ გა­და­უკ­ვე­თია” – წერს რუ­სუ­ლი მე­დია.

2022 წელს ექი­მებ­მა გვერდწი­თე­ლის დე­დას, გუ­ლის მწვა­ვე უკ­მა­რი­სო­ბის დი­აგ­ნო­ზი და­უს­ვეს. ქალ­მა გა­და­წყვი­ტა დედა სა­ზღვარ­გა­რეთ გა­და­ეყ­ვა­ნა სამ­კურ­ნა­ლოდ. სა­უ­კე­თე­სო ვა­რი­ან­ტად კი ის­რა­ე­ლი აირ­ჩია.

ექი­მე­ბი რამ­დე­ნი­მე კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში 83 წლის ქალს გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბის იმედს არ აძლვდნენ, ინა ვოლ­ფოვ­ნა გარ­და­იც­ვა­ლე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია რუ­სულ მე­დი­ა­ში სოსო პავ­ლი­აშ­ვილ­მა გა­ავ­რცე­ლა.

დე­დის და­კარ­გვა ნამ­დვი­ლი დარ­ტყმა იყო მომ­ღერ­ლის­თვის. მტკივ­ნე­ულ­მა და­ნა­კარ­გმა ლა­მის სა­წოლს მი­ა­ჯაჭ­ვა. რო­გორც მა­შინ რუ­სუ­ლი მე­დია წერ­და, ორ­ჯერ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში გა­და­იყ­ვა­ნეს, რაც შემ­დგომ გვერდწი­თე­ლის პრო­დი­უ­სერ­მა უარ­ყო.

ბოლო წლებ­ში თა­მა­რა გვერდწი­თე­ლის­თვის დე­დის და­კარ­გვა მე­ო­რე მძი­მე ტრა­გე­დია იყო. რამ­დე­ნი­მე წლის წინ მომ­ღე­რა­ლის მე­ო­რე ქმა­რი, გუ­ლის შე­ტე­ვით გარ­და­იც­ვა­ლა.
”თა­მა­რის­თვის დედა მთე­ლი მსოფ­ლი­ოა. ამ ჭრი­ლო­ბას ვე­რას­დროს ვე­რა­ვინ მო­უ­შუ­შებს“, – გა­ნა­ცხა­და სოსო პავ­ლი­აშ­ვილ­მა ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან სა­უ­ბარ­ში.

ბოლო ორი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში გვერდწი­თელ­მა ნერ­ვი­უ­ლო­ბის ნი­ა­დაგ­ზე წო­ნა­ში საგ­რძნობ­ლად და­იკ­ლო. თბი­ლის­ში ამ­ბობ­დნენ, რომ პოპ-ვარ­სკვლავს ხში­რად ხე­და­ვენ სა­საფ­ლა­ო­ზე, სა­დაც მისი უახ­ლო­ე­სი ადა­მი­ა­ნია დაკ­რძა­ლუ­ლი.

“გვერდწი­თე­ლი უკვე ორი წე­ლია ყო­ველ კვი­რას მი­დის მშობ­ლის საფ­ლავ­ზე და ყვა­ვი­ლე­ბი მი­აქვს. რამ­დე­ნი­მე სა­ა­თი დგას საფ­ლავ­თან და ბევ­რს ტი­რის. ამ­ბო­ბენ, რომ მომ­ღე­რალ­მა დე­დის გვერ­დით კი­დევ ერთი ად­გი­ლი იყი­და – ის თა­ვის­თვის მო­ამ­ზა­და” – წერს რუ­სუ­ლი მე­დია.

თავ­და­პირ­ვე­ლად, რუ­სულ­მა სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ თა­მარ გვერდწი­თე­ლის კონ­ცერ­ტე­ბის გა­უქ­მე­ბა დე­დის გარ­დაც­ვა­ლე­ბას და­უ­კავ­ში­რა, მაგ­რამ ახლა ნაკ­ლე­ბად სა­ვა­რა­უ­დოა, რომ სცე­ნას და­უბ­რუნ­დეს.

მე­დი­ა­ში წე­რენ, რომ ვარ­სკვლა­ვი ძა­ლი­ან გახ­და. ამი­ტომ მისი გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბა თავ­და­პირ­ვე­ლად ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მებს და­უ­კავ­ში­რეს.

2023 წლის გა­ზა­ფხულ­ზე ის აშშ-ში იყო, ზა­ფხულ­ში მოლ­დო­ვა­ში. შე­მოდ­გო­მა­ზე მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღო ვე­ბე­რის მი­უ­ზიკლში “Sunset Boulevard”, რო­მე­ლიც ერე­ვან­ში გა­ი­მარ­თა და მომ­ღერ­ლებ­მა ყა­ზა­ხე­თი­დან, სა­ქარ­თვე­ლო­დან და რუ­სე­თი­დან სიმ­ღე­რე­ბი ექ­სკლუ­ზი­უ­რად რუ­სულ ენა­ზე შე­ას­რუ­ლეს.

მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გა­ირ­კვა, რომ გვერდწი­თელ­მა რუ­სე­თის და­ტო­ვე­ბის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა სწო­რედ უკ­რა­ი­ნა­ში მიმ­დი­ნა­რე ომის გამო მი­ი­ღო. თუმ­ცა ამ თე­მა­ზე ოფი­ცი­ა­ლუ­რი გან­ცხა­დე­ბა არ გა­უ­კე­თე­ბია.

“თა­მა­რა მი­ხა­ი­ლოვ­ნამ ან­ტი­რუ­სუ­ლი პო­ზი­ცია და­ი­კა­ვა”, – წერს რუ­სუ­ლი მე­დია. მე­დია წერს, რომ თა­მა­რამ რუს პრო­დი­უ­სერ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბაც გა­წყვი­ტა და ახლა გვერდწი­თე­ლი უცხო­ელ აგენ­ტებ­თან თა­ნამ­შრომ­ლობს. ის მზა­დაა გას­ტრო­ლის­თვის ყველ­გან, გარ­და რუ­სე­თი­სა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ის მზად არის იმ­ღე­როს რუ­სე­ბის­თვის თბი­ლის­ში, სა­ა­მი­რო­ებ­ში, სტამ­ბოლ­ში. ის ახლა ძი­რი­თა­დად კორ­პო­რა­ტი­ულ სა­ღა­მო­ებ­ზე გა­მო­დის, ამი­ტომ ცოტა კონ­ცერ­ტე­ბი აქვს.

ერთ-ერთი მათ­გა­ნი, ვინც ბოლო დრომ­დე ამ­ტკი­ცებ­და, რომ გვერდწი­თე­ლი კონ­ცერ­ტებს არ ატა­რებ­და და სა­ერ­თოდ სიკ­ვდილ-სი­ცო­ცხლის ზღვარ­ზე იყო, მისი კონ­ცერ­ტის დი­რექ­ტო­რი სერ­გეი პუ­დოვ­კი­ნია.

“მას აქვს კა­ტას­ტრო­ფუ­ლი, სა­ში­ნე­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა. თა­მა­რა მი­ხა­ი­ლოვ­ნას დე­დის გა­რე­შე ცხოვ­რე­ბა არ შე­უძ­ლია. ის თავს ძა­ლი­ან ცუ­დად გრძნობს და მე არ ვიცი რო­გორ და­ვეხ­მა­რო. ის ტი­რის გა­უ­ჩე­რებ­ლად. რა­ღაც ძა­ლი­ან სა­ში­ნე­ლი ხდე­ბა. ის სა­ქარ­თვე­ლო­შია“, – გა­ნა­ცხა­და ვარ­სკვლა­ვის ასის­ტენ­ტმა.

თუმ­ცა რო­გორც ზე­ვით ვწერ­დით, ეს ინ­ფორ­მა­ცია ტყუ­ი­ლი აღ­მოჩ­ნდა და მომ­ღე­რა­ლი ევ­რო­პა­ში კორ­პო­რა­ტი­ულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე გა­მოს­ვლი­სას ნა­ხეს. ზო­გი­ერ­თი ცნო­ბით, მომ­ღე­რალ­მა უცხოთ­ში კონ­ცერ­ტში სამ სა­ათ­ში 50 ათას ევ­რომ­დე ჰო­ნო­რა­რი გა­მო­ი­მუ­შა­ვა. გვერდწი­თელ­მა ბოლო კონ­ცერ­ტი 2023 წელს გა­მარ­თა გერ­მა­ნი­ის ქა­ლაქ ჰამ­ბურ­გში.

ახლა გვერდწი­თე­ლის ძი­რი­თა­დი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი თბი­ლი­სია. ცნო­ბი­ლია, რომ მას კუს ტბი­დან არც თუ ისე შორს, ორი მდიდ­რუ­ლი სა­სახ­ლე აქვს, რო­მე­ლიც მა­ღა­ლი მე­სე­რით არის და­ფა­რუ­ლი. ბაღ­ში შად­რევ­ნე­ბია, პე­რი­მეტრზე კი ნაძ­ვის ხე­ე­ბია დარ­გუ­ლი. წყარო

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი პოსტები
8 საუკეთესო აქტივობა ქემერში

8 საუკეთესო აქტივობა ქემერში

22 April, 2024
9 რომანტიკული აქტივობა წყვილისთვის კოპენჰაგენში

9 რომანტიკული აქტივობა წყვილისთვის კოპენჰაგენში

20 April, 2024
8 საუკეთესო აქტივობა პაროსში, საბერძნეთში

8 საუკეთესო აქტივობა პაროსში, საბერძნეთში

18 April, 2024
გიორგი ფხაკაძეს თბილისის რეზიდენციაში ევროპის სამედიცინო სკოლათა ასოციაციის პრეზიდენტი ესტუმრა

გიორგი ფხაკაძეს თბილისის რეზიდენციაში ევროპის სამედიცინო სკოლათა ასოციაციის პრეზიდენტი ესტუმრა

აპრილი 23, 2024
ახალი რეგულაციით, კლინიკებს უნდა ჰყავდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი – ნინო ენდელაძის რეკომენდაციები

ახალი რეგულაციით, კლინიკებს უნდა ჰყავდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი – ნინო ენდელაძის რეკომენდაციები

აპრილი 23, 2024
სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

აპრილი 23, 2024
რჩევები, როგორ გავამარტივოთ რემონტი

რჩევები, როგორ გავამარტივოთ რემონტი

აპრილი 23, 2024
მინიმალისტური სტილის სახლი ლონგ აილენდზე

მინიმალისტური სტილის სახლი ლონგ აილენდზე

აპრილი 23, 2024
10 სასარგებლო რჩევა ბინის რემონტისათვის

10 სასარგებლო რჩევა ბინის რემონტისათვის

აპრილი 22, 2024
სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

აპრილი 23, 2024
ტყის ხანძრების პრევენციის ამერიკული კამპანია Smokey Bear საქართველოშიც განხორციელდება

ტყის ხანძრების პრევენციის ამერიკული კამპანია Smokey Bear საქართველოშიც განხორციელდება

აპრილი 23, 2024
ახალგაზრდობის სააგენტო მასშტაბურ საგრანტო კონკურსს აცხადებს

ახალგაზრდობის სააგენტო მასშტაბურ საგრანტო კონკურსს აცხადებს

აპრილი 23, 2024
„შესაძლოა, ამისთვისაც გავილანძღო, მაგრამ იმავე ვითარებაში რომ ჩავვარდე, ზუსტად იმავეს ვიზამ.. სხვანაირად არ შემიძლია“ – ნანიკო ხაზარაძე მამის პანსიონატში მიყვანაზე

„შესაძლოა, ამისთვისაც გავილანძღო, მაგრამ იმავე ვითარებაში რომ ჩავვარდე, ზუსტად იმავეს ვიზამ.. სხვანაირად არ შემიძლია“ – ნანიკო ხაზარაძე მამის პანსიონატში მიყვანაზე

23 აპრილი 2024
როგორ დაიწყო ნინო გაფრინდაშვილმა თექით პორტრეტების შექმნა 46 წლის ასაკში

როგორ დაიწყო ნინო გაფრინდაშვილმა თექით პორტრეტების შექმნა 46 წლის ასაკში

23 აპრილი 2024
საიდუმლო ინგრედიენტი, რომელიც თქვენს ჯეჯილს უფრო ხასხასას გახდის და სწრაფადაც ააბიბინებს

საიდუმლო ინგრედიენტი, რომელიც თქვენს ჯეჯილს უფრო ხასხასას გახდის და სწრაფადაც ააბიბინებს

23 აპრილი 2024
მესტიის აეროპორტში თანამედროვე სტანდარტების ახალი ტერმინალი აშენდება

მესტიის აეროპორტში თანამედროვე სტანდარტების ახალი ტერმინალი აშენდება

აპრილი 23, 2024
ქვეშეთი-კობის დამაკავშირებელი 9-კილომეტრიანი გვირაბი გაიჭრა

ქვეშეთი-კობის დამაკავშირებელი 9-კილომეტრიანი გვირაბი გაიჭრა

აპრილი 23, 2024
დატკბეთ ნოსტეს ჩანჩქერისა და მისი შემოგარენის საოცარი ბუნებით…

დატკბეთ ნოსტეს ჩანჩქერისა და მისი შემოგარენის საოცარი ბუნებით…

აპრილი 23, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
წლის მნიშვნელოვანი ასტროლოგიური მოვლენები: მოინიშნეთ საფრთხილო დღეები

წლის მნიშვნელოვანი ასტროლოგიური მოვლენები: მოინიშნეთ საფრთხილო დღეები

აპრილი 23, 2024
საბედისწერო ასაკი ზოდიაქოს თითოეული ნიშნისთვის

საბედისწერო ასაკი ზოდიაქოს თითოეული ნიშნისთვის

აპრილი 23, 2024
რა უპირატესობა და ნაკლი აქვს ქორწინებას ზოდიაქოს თითოეულ ნიშანთან

რა უპირატესობა და ნაკლი აქვს ქორწინებას ზოდიაქოს თითოეულ ნიშანთან

აპრილი 23, 2024
ჟოლოს სასარგებლო თვისებები

ჟოლოს სასარგებლო თვისებები

აპრილი 23, 2024
რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყაბაყი

რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყაბაყი

აპრილი 23, 2024
რატომ არის უკეთესი ყაბაყის მირთმევა უმად და რა უკუჩვენებები აქვს უმ ნაყოფს

რატომ არის უკეთესი ყაბაყის მირთმევა უმად და რა უკუჩვენებები აქვს უმ ნაყოფს

აპრილი 23, 2024
7 საზაფხულო ჯანსაღი სასმელი გულის გასაგრილებლად

7 საზაფხულო ჯანსაღი სასმელი გულის გასაგრილებლად

აპრილი 23, 2024
“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

აპრილი 22, 2024
“გიორგის მამიდამ დამარწმუნა, რომ დიდ წარმატებას მივაღწევდი” – ნანუკა ჟორჟოლიანი და გიორგი ფხაკაძე ციცინო შურღაიასთან სტუმრად, ბავშვობას იხსენებენ (ვიდეო)

“გიორგის მამიდამ დამარწმუნა, რომ დიდ წარმატებას მივაღწევდი” – ნანუკა ჟორჟოლიანი და გიორგი ფხაკაძე ციცინო შურღაიასთან სტუმრად, ბავშვობას იხსენებენ (ვიდეო)

აპრილი 22, 2024
ჩინეთის გუანდუნის პროვინციაში წყალდიდობას ოთხი ადამიანი ემსხვერპლა, 100 ათასზე მეტი კი ევაკუირებულია

ჩინეთის გუანდუნის პროვინციაში წყალდიდობას ოთხი ადამიანი ემსხვერპლა, 100 ათასზე მეტი კი ევაკუირებულია

23 აპრილი 2024
ღვინის ზღვის ფსკერზე დავარგების ანტიკური მეთოდი განახლდა – ექსპერიმენტი, რომელსაც საბერძნეთში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა

ღვინის ზღვის ფსკერზე დავარგების ანტიკური მეთოდი განახლდა – ექსპერიმენტი, რომელსაც საბერძნეთში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა

23 აპრილი 2024
“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

22 აპრილი 2024
დედაენის ბაღში 20-21 აპრილს „ურბან ფესტი“ ჩატარდება

დედაენის ბაღში 20-21 აპრილს „ურბან ფესტი“ ჩატარდება

აპრილი 17, 2024
26-28 აპრილს Expo Georgia-ს ორგანიზებით უძრავი ქონების ყოველწლიური კვირეული გაიმართება

26-28 აპრილს Expo Georgia-ს ორგანიზებით უძრავი ქონების ყოველწლიური კვირეული გაიმართება

აპრილი 15, 2024
არწრუნის ქარვასლა – თბილისის ისტორია

არწრუნის ქარვასლა – თბილისის ისტორია

აპრილი 5, 2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

ხშირად ნახვადი