შაბათი, აპრილი 13, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარისაზოგადოებამას საქართველოში თითქმის არ იცნობენ, რუსეთში კი ერთ-ერთი მდიდარი და გავლენიანი ქალია...

მას საქართველოში თითქმის არ იცნობენ, რუსეთში კი ერთ-ერთი მდიდარი და გავლენიანი ქალია – ვინ არის ხატულია ავსაჯანიშვილი?

მსოფ­ლიო მო­დის სამ­ყა­როს ყვე­ლა­ზე გავ­ლე­ნი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბის სი­ა­ში ერთი-ერთი ქარ­თუ­ლი გვა­რი, ხა­ტუ­ლია ავ­სა­ჯა­ნიშ­ვი­ლია. სა­ქარ­თვე­ლო­ში მას თით­ქმის არ იც­ნო­ბენ, მაგ­რამ რუ­სეთ­ში ავ­სა­ჯა­ნიშ­ვი­ლე­ბის ძვი­რა­დღი­რე­ბუ­ლი ოჯა­ხუ­რი ბიზ­ნე­სის შე­სა­ხებ ყვე­ლამ იცის.

2023 წელს გავ­რცელ­და ინ­ფორ­მა­ცია, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­დის სა­ცა­ლო ბა­ზარ­ზე ახა­ლი მსხვი­ლი მო­თა­მა­შე სან­კტ-პე­ტერ­ბურ­გი­დან შე­მო­ვი­და. ბრენ­დს “Boygar’s” ჰქვია და ქარ­თუ­ლი ფეს­ვე­ბი აქვს. ეს არის ავ­სა­ჯა­ნაშ­ვი­ლე­ბის ოჯა­ხუ­რი ბიზ­ნე­სი. “რო­გორც კომ­პა­ნი­ა­ში აღ­ნიშ­ნეს, მათი გა­მო­ჩე­ნა ქარ­თულ მი­წა­ზე უფრო მე­ტად ფეს­ვე­ბი­სა და სა­წყის­თან დაბ­რუ­ნე­ბაა” – წერ­და რუ­სუ­ლი მე­დია.

ბრენ­დს სა­ხე­ლი ბიზ­ნე­სის დამ­ფუძ­ნებ­ლის, ბო­ი­გარ ავ­სა­ჟა­ნაშ­ვი­ლის სა­ხე­ლი ჰქვია. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ავ­სა­ჯა­ნიშ­ვი­ლე­ბის სა­ო­ჯა­ხო ბიზ­ნე­სის სა­თა­ვე ლე­ნინ­გრა­დის კო­ო­პე­რა­ტივ “პე­პე­ლა­დან” მო­დის. სსრკ-ს და­სას­რულს ის იყო მო­დის პი­ო­ნე­რი რუ­სე­თის დე­და­ქა­ლაქ­ში, რო­მე­ლიც ბა­ლე­ტის ყო­ფილ­მა მო­ცეკ­ვა­ვემ ბო­ი­გარ (ბო­რის) ავ­სა­ჯა­ნიშ­ვილ­მა 1988 წელს და­არ­სა.

ბო­რის ავ­სა­ჯა­ნიშ­ვი­ლი მე­უღ­ლეს­თან და შვი­ლებ­თან ერ­თად 1985 წელს
ჰყავს მე­უღ­ლე სვეტ­ლა­ნა ავ­სა­ჟა­ნაშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც ყო­ფი­ლი ექი­მი – დერ­მა­ტო­ვე­ნე­რო­ლო­გია და შვი­ლე­ბი, და-ძმა: ხა­ტუ­ლია და თე­მურ ავ­სა­ჯა­ნაშ­ვი­ლი. 35 წე­ლია, რაც სა­ო­ჯა­ხო კომ­პა­ნია Babochka სან­ქტ-პე­ტერ­ბურ­გში მო­დის იმ­პე­რი­ად იქცა. ახლა ის მო­ი­ცავს ბევრ პო­პუ­ლა­რულ ბუ­ტიკს და ბრენ­დულ მა­ღა­ზი­ას. კომ­პა­ნი­ის მთა­ვა­რი უპი­რა­ტე­სო­ბაა მრა­ვალ­წლი­ა­ნი საქ­მი­ა­ნი და მე­გობ­რუ­ლი კავ­ში­რე­ბი მსოფ­ლი­ოს წამ­ყვან მო­დის სახ­ლებ­თან. Babochka-ს ბუ­ტი­კის შო­უ­რუმ­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია 200-ზე მეტი ბრენ­დი, Armani-დან-Fendi-მდე. ავ­სა­ჟა­ნიშ­ვი­ლის ვა­ჟის, თე­მუ­რის მე­უღ­ლეა მა­რი­ინ­სკის პრი­მა ბა­ლე­რი­ნა ალი­ნა სო­მო­ვა.

გავ­ლე­ნი­ა­ნი ოჯა­ხი მე­გობ­რობს მსოფ­ლიო მო­დის ისეთ კო­რი­ფე­ებ­თან, რო­გო­რე­ბიც არი­ან სტე­ლა მა­კარტნი და ბერ­ნარ არნო. სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ჯა­რო რე­ესტრის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, შპს ბო­ი­გარ­სი 2022 წლის 23 სექ­ტემ­ბერს და­რე­გის­ტრირ­და. კომ­პა­ნი­ის გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი და 100%-იანი წი­ლის მფლო­ბე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­სა და რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე სვეტ­ლა­ნა ავ­სა­ჯა­ნაშ­ვი­ლია.

კომ­პა­ნი­ის სა­წეს­დე­ბო კა­პი­ტა­ლი შე­ად­გენს 1 300 000 მი­ლი­ონ ლარს. 2023 წლის თე­ბერ­ვალ­ში კომ­პა­ნია Boygars-მა იქი­რა­ვა კო­მერ­ცი­უ­ლი ფარ­თე­ბი თბი­ლის­ში, მი­სა­მარ­თზე: შოთა რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზირ­ზე, რომ­ლის იჯა­რის ვადა იწუ­რე­ბა 7 წე­ლი­წად­ში – 2030 წელს.

ცოტა რამ ავ­სა­ჯა­ნიშ­ვი­ლებ­ზე…

ხა­ტუ­ა­ლი­ას სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში სულ რა­ღაც 15 ათა­სამ­დე გა­მომ­წე­რი ჰყავს, მაგ­რამ ავ­სა­ჯა­ნიშ­ვი­ლის ერ­თა­დერ­თი ქა­ლიშ­ვი­ლი, მსოფ­ლიო მო­დის გავ­ლე­ნი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბის სი­ა­ში სა­პა­ტიო ად­გილს იკა­ვებს. ის ერთ-ერ­თია 13 რუ­სი­დან, რო­მე­ლიც 500 კა­ცი­ან სი­ა­ში შე­დის, ისი­ნი მო­და­ში ამინდს ქმნი­ან.

“ინ­სტაგ­რამ­ზე” ხა­ტუ­ლი­ას გა­მომ­წე­რე­ბის სი­ა­ში აღ­მო­ვა­ჩი­ნეთ, დი­ზა­ი­ნე­რი ნინა ზარ­ქუა, ბაია კვი­ცი­ა­ნი, სა­ლო­მე ღვი­ნი­აშ­ვი­ლი, ნინა ცქი­ტიშ­ვი­ლი, ჯაბა დი­ა­სა­მი­ძე, თაკო ჩხე­ი­ძე და ანუ­კი არე­ში­ძეც კი.

2016 წელს მა­მამ ბიზ­ნე­სი შვი­ლებს გა­და­უ­ფორ­მა. ოჯა­ხის ყვე­ლა წევ­რი დიდ, გე­მოვ­ნე­ბი­ან სახ­ლში ცხოვ­რობს. თე­მურ ავ­სა­ჯა­ნიშ­ვილს ორი მცი­რე­წლო­ვა­ნი შვი­ლი ჰყავს.

ბო­რის ავ­სა­ჯა­ნიშ­ვი­ლი შვილ­თან და რძალ­თან ერ­თად
„მე მყავს მე­გო­ბა­რი ქალ­ბა­ტო­ნი პე­ტერ­ბურ­გში. ის უკვე სა­მოც­და­ა­თი წლი­საა, გულ­წრფე­ლად მი­მაჩ­ნია ჩემი სტი­ლის ხა­ტად. ის ამ­ბობს, რომ რაც არ უნდა დიდი იყოს მისი გარ­დე­რო­ბი, მა­ინც არის მთა­ვა­რი სი­ტყვა – ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა. ზრდას­რულ­მა ქალ­მა ყო­ველ­თვის ზუს­ტად იცის რა სჭირ­დე­ბა, რა უხ­დე­ბა. მაგ­რამ ამ ცოდ­ნის ფარ­გლებ­შიც კი, რა­ღაც შე­იძ­ლე­ბა მო­ძებ­ნოს ახალ კო­ლექ­ცი­ებ­ში“. – ამ­ბობს ხა­ტუ­ლია ერთ-ერთ ინ­ტერ­ვი­უ­ში.

ხა­ტუ­ლია ავ­სა­ჯა­ნაშ­ვი­ლი რუ­სე­თის ყვე­ლა­ზე კულ­ტუ­რულ ქა­ლაქ სან­კტ-პე­ტერ­ბურ­გში და­ი­ბა­და, რო­მე­ლიც მას მთე­ლი სუ­ლი­თა და გუ­ლით უყ­ვარს. ბავ­შვო­ბი­დან მშობ­ლებ­თან ერ­თად მოგ­ზა­უ­რობ­და, და­დი­ო­და მო­დის მნიშ­ვნე­ლო­ვან შეხ­ვედ­რებ­ზე და იღებ­და ყვე­ლა სა­ხის ინ­ფორ­მა­ცი­ას მო­დის სამ­ყა­რო­დან. რო­დე­საც პე­ტერ­ბურ­გის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის იუ­რი­დი­ულ ფა­კულ­ტეტ­ზე ჩა­ა­ბა­რა, ის აგ­რძე­ლებ­და მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას სა­ო­ჯა­ხო ბიზ­ნეს­ში და ერთ დღეს შეს­თა­ვა­ზეს სამ­სა­ხუ­რი „შა­ნე­ლის მო­დის სახ­ლში“, მაგ­რამ იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­და უარი ეთ­ქვა, რად­გან ვერ შეძ­ლო და­ე­ტო­ვე­ბი­ნა საყ­ვა­რე­ლი ქა­ლა­ქი.

ავ­სა­ჯა­ნიშ­ვი­ლე­ბის ბრენ­დი 30 წლი­საა და ამ­ჟა­მად და-ძმა ერ­თად აგ­რძე­ლებს პე­ტერ­ბურ­გში მო­დუ­რი ადა­მი­ა­ნე­ბის ჩაც­მას და ცნო­ბილ ბრენ­დებ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბას.

რამ­დე­ნი­მე ფაქ­ტი ხა­ტუ­ლია ავ­სა­ჯა­ნიშ­ვი­ლე­ბის შე­სა­ხებ

ქალი გა­მორ­ჩე­უ­ლია არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი ვო­კა­ლუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბით და რო­გორც რუ­სუ­ლი მე­დია წერს, ის ამა­ვე დროს კარ­გად ხა­ტავს. მისი ნა­ხა­ტე­ბი ხში­რად ასა­ხავს ღრმა ემო­ცი­ებს და რთულ დე­ტა­ლებს, რაც ასა­ხავს მის უნი­კა­ლურ ხედ­ვას სამ­ყა­რო­ზე. გარ­და ამი­სა, მან და­წე­რა რამ­დე­ნი­მე წიგ­ნი.

თა­ვი­სი ნი­ჭით მან სა­ერ­თა­შო­რი­სო აღი­ა­რე­ბა მო­ი­პო­ვა. ხში­რად იწ­ვე­ვენ მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა პრეს­ტი­ჟულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე, მათ შო­რის ცნო­ბი­ლი სა­ო­პე­რო თე­ატ­რე­ბი და მუ­სი­კა­ლურ ფეს­ტი­ვა­ლე­ბი.

ის აქ­ტი­უ­რად მო­ნა­წი­ლე­ობს საქ­ველ­მოქ­მე­დო ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ში, რო­დე­საც საქ­მე გა­ნათ­ლე­ბა­სა და ბავ­შვე­ბის კე­თილ­დღე­ო­ბას ეხე­ბა. ხა­ტუ­ლია ავ­სა­ჯა­ნიშ­ვი­ლი მშობ­ლი­უ­რი ენის გარ­და, თა­ვი­სუფ­ლად ფლობს ხუთ ენას. ეს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ეხ­მა­რე­ბა ბიზ­ნე­სის წარ­მო­ე­ბა­ში.

მისი ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე გა­მორ­ჩე­უ­ლი თვი­სე­ბა და­უ­ო­კე­ბე­ლი ოპ­ტი­მიზ­მია. ამ­ბობს, რომ ოპ­ტი­მიზ­მი არის სი­ნათ­ლის შუ­ქუ­რას, რო­მე­ლიც ყვე­ლას გვახ­სე­ნებს ადა­მი­ა­ნის სუ­ლის გამ­ძლე­ო­ბა­სა და იმ ღრმა ზე­მოქ­მე­დე­ბას, რაც ხე­ლოვ­ნე­ბას შე­უძ­ლია მო­ახ­დი­ნოს ჩვენს ცხოვ­რე­ბა­ზე.

რო­გორც ხა­ტუ­ლი­ას სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ვნა­ხეთ, ქალი თბი­ლის­საც სტუმ­რობს. ერთ-ერთ ფო­ტო­ზე, რო­მე­ლიც ბე­ბი­ას­თან ერ­თად თბი­ლის­ში აქვს გა­და­ღე­ბუ­ლი წერს, “ვუ­ლო­ცავ და­ბა­დე­ბის დღეს ჩემს ტკბილ ბე­ბი­ას! დღეს ისე ვი­სურ­ვებ­დი თბი­ლის­ში ყოფ­ნას, რო­გორც არას­დროს”.

და-ძმა ავ­სა­ჯა­ნიშ­ვი­ლე­ბი თბი­ლის­ში ბე­ბი­ას-ბა­ბუ­ას­თან ერ­თად სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბო­ლოს 2023 წლის დე­კემ­ბერ­შიც იმ­ყო­ფე­ბო­და. ხა­ტუ­ლია ინ­სტაგ­რამ­ზე თბი­ლი­სის ქუ­ჩე­ბის ფო­ტო­ებს აქ­ვეყ­ნებს და წერს, „მზი­ა­ნი დე­კემ­ბე­რი თბი­ლის­ში…“

ავ­სა­ჯა­ნიშ­ვი­ლე­ბი ბიზ­ნე­სი­სა და ნა­თე­სა­ვე­ბის გამო, რო­გორც ჩანს ხში­რად სტუმ­რო­ბენ თბი­ლისს. წყარო

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი პოსტები
“მცდარია მოსაზრება, თითქოს ბარიატრიული ოპერაციის შემდეგ შეგვიძლია მივირთვათ ყველაფერი” – ინტერვიუ დიეტოლოგ-ნუტრიციოლოგ ანა ზარანდიასთან

“მცდარია მოსაზრება, თითქოს ბარიატრიული ოპერაციის შემდეგ შეგვიძლია მივირთვათ ყველაფერი” – ინტერვიუ დიეტოლოგ-ნუტრიციოლოგ ანა ზარანდიასთან

აპრილი 12, 2024
„ბარიატრიული ოპერაციის დროს კუჭის დიდი ნაწილი იკვეთება“ –  “პინეოს” ბარიატრიული ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

„ბარიატრიული ოპერაციის დროს კუჭის დიდი ნაწილი იკვეთება“ – “პინეოს” ბარიატრიული ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

აპრილი 12, 2024
“ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ქართველებმა იმკურნალონ საქართველოში”- გიორგი ფხაკაძემ რადიოში კლინიკების აკრედიტაციაზე ისაუბრა

“ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ქართველებმა იმკურნალონ საქართველოში”- გიორგი ფხაკაძემ რადიოში კლინიკების აკრედიტაციაზე ისაუბრა

აპრილი 12, 2024
გაგაცნობთ ერგონომიკულ დიზაინს

გაგაცნობთ ერგონომიკულ დიზაინს

აპრილი 12, 2024
ინტერეიერის 6 ყველაზე მშვიდი ფერების კომბინაცია

ინტერეიერის 6 ყველაზე მშვიდი ფერების კომბინაცია

აპრილი 12, 2024
კომპანია Davbuild რემონტთან დაკავშირებულ უსიამოვნო სტერეოტიპებს ამსხვრევს და გარანტიის პრეცედენტს ქმნის – ინტერვიუ დამფუძნებელ ნინო დავლაძესთან

კომპანია Davbuild რემონტთან დაკავშირებულ უსიამოვნო სტერეოტიპებს ამსხვრევს და გარანტიის პრეცედენტს ქმნის – ინტერვიუ დამფუძნებელ ნინო დავლაძესთან

აპრილი 12, 2024
გოგრა – განძი ბავშვის ორგანიზმისათვის – როგორ ავარჩიოთ და როგორ მოვუმზადოთ პატარას

გოგრა – განძი ბავშვის ორგანიზმისათვის – როგორ ავარჩიოთ და როგორ მოვუმზადოთ პატარას

აპრილი 12, 2024
ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

აპრილი 12, 2024
რაჭა და მეღვინეობა…

რაჭა და მეღვინეობა…

აპრილი 12, 2024
34 წლის წინათ გაუჩინარებული რემბრანდტის ნახატი „გააცოცხლეს“ – „სრული ჩაძირვის“ ეფექტი დეტექტიური ისტორიით (ვიდეო)

34 წლის წინათ გაუჩინარებული რემბრანდტის ნახატი „გააცოცხლეს“ – „სრული ჩაძირვის“ ეფექტი დეტექტიური ისტორიით (ვიდეო)

12 აპრილი 2024
უცნობი თამარ მეფე – ქართველი მონარქის ნაკლებად ცნობილი ისტორიები (ვიდეო)

უცნობი თამარ მეფე – ქართველი მონარქის ნაკლებად ცნობილი ისტორიები (ვიდეო)

12 აპრილი 2024
ახალი ინფორმაცია თურქეთში აღმოჩენილი სარკოფაგის შესახებ, რომელიც, დიდი ალბათობით, თამარ მეფის შვილიშვილს და მის ვაჟს ეკუთვნით

ახალი ინფორმაცია თურქეთში აღმოჩენილი სარკოფაგის შესახებ, რომელიც, დიდი ალბათობით, თამარ მეფის შვილიშვილს და მის ვაჟს ეკუთვნით

12 აპრილი 2024
ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

აპრილი 12, 2024
ნიკოლოზ ხომასურიძე ქართული იარაღის მუზეუმში

ნიკოლოზ ხომასურიძე ქართული იარაღის მუზეუმში

აპრილი 12, 2024
ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

აპრილი 12, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
ვირის ტვინი ორგანიზმში რომ მოხვდება, შეიჭრება ტვინში და ადამიანის ტვინის ხვეულებს გადაეფარება… – ეზოტერიკოსი ე.წ. წითელი ჯადოს შესახებ საუბრობს

ვირის ტვინი ორგანიზმში რომ მოხვდება, შეიჭრება ტვინში და ადამიანის ტვინის ხვეულებს გადაეფარება… – ეზოტერიკოსი ე.წ. წითელი ჯადოს შესახებ საუბრობს

აპრილი 12, 2024
12 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

12 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 12, 2024
ზოდიაქოს ხუთი ნიშნის წარმომადგენლები წელს მნიშვნელოვან თანხას გამოიმუშავებენ

ზოდიაქოს ხუთი ნიშნის წარმომადგენლები წელს მნიშვნელოვან თანხას გამოიმუშავებენ

აპრილი 11, 2024
სწორი კვების ნორმირება

სწორი კვების ნორმირება

აპრილი 12, 2024
როგორია რაციონალური კვების პრინციპები

როგორია რაციონალური კვების პრინციპები

აპრილი 12, 2024
სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

აპრილი 11, 2024
როგორ ვაქციოთ ბრძოლა წონის დასაკლებად სასიამოვნო პროცესად – დიეტოლოგ-ნუტრიციოლოგის ექსკლუზიური რჩევები ჩვენს მკითხველს

როგორ ვაქციოთ ბრძოლა წონის დასაკლებად სასიამოვნო პროცესად – დიეტოლოგ-ნუტრიციოლოგის ექსკლუზიური რჩევები ჩვენს მკითხველს

აპრილი 12, 2024
სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

აპრილი 11, 2024
“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

აპრილი 11, 2024
“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

11 აპრილი 2024
ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

10 აპრილი 2024
ახალი საერთაშორისო აეროპორტი თბილისში

ახალი საერთაშორისო აეროპორტი თბილისში

9 აპრილი 2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

ხშირად ნახვადი