სამშაბათი, აპრილი 16, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარისაზოგადოება„ქარ­თვე­ლი მა­მა­კა­ცის­თვის რთუ­ლია, როცა მე­უღ­ლე სახ­ლი­დან სულ გა­სუ­ლია“ - როგორ ცხოვრობს ქეთი...

„ქარ­თვე­ლი მა­მა­კა­ცის­თვის რთუ­ლია, როცა მე­უღ­ლე სახ­ლი­დან სულ გა­სუ­ლია“ – როგორ ცხოვრობს ქეთი მერკვილაძე, რომელიც 2 000-იან წლებში პოპულარობით პრეზიდენტის შემდეგ მეორე ადგილზე იყო

2 000 წელს, ქეთი მერ­კვი­ლა­ძე პო­პუ­ლა­რუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის რე­ი­ტინ­გში პრე­ზი­დენ­ტის შემ­დეგ, მე­ო­რე ად­გილ­ზე გა­ვი­და. მისი სიმ­ღე­რე­ბი ყველ­გან ის­მო­და, მისი პირ­ვე­ლი ალ­ბო­მი კი მი­ლი­ო­ნი ეგ­ზემპლა­რით გა­ი­ყი­და. გა­ვი­და წლე­ბი, იშ­ვი­ა­თად, მხო­ლოდ სა­ტე­ლე­ვი­ზიო გა­და­ცე­მებ­ში ჩნდე­ბა. მუ­სი­კა­ზე უარი არ უთ­ქვამს, თუმ­ცა კა­რი­ე­რა­ში ხან­გრძლი­ვი პა­უ­ზა აქვს.

ახლა დროს ოჯახს, მე­უღ­ლე­სა და შვილს უთ­მობს. ბედ­ნი­ე­რია, რომ ხალ­ხი დღემ­დე ცნობს, ახ­სოვთ და უყ­ვართ…

– ქეთი, იმ წლე­ბი­დან, რო­დე­საც მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო თქვენს სიმ­ღე­რებს მღე­რო­და, დიდი ხანი გა­ვი­და. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ შო­უ­ბიზ­ნეს­ში აღარ დარ­ჩით, უამ­რავ ადა­მი­ანს დღე­საც ახ­სოვ­ხართ. რო­გო­რია ახლა თქვე­ნი ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბა?

– დიახ, დრო გა­ვი­და და ცხოვ­რე­ბის სხვა ეტა­პი და­ი­წყო. რაც მთა­ვა­რია, იმ პე­რი­ოდ­მა მო­მი­ტა­ნა ხალ­ხის სიყ­ვა­რუ­ლი, რო­მელ­საც ყო­ველ­თვის ვგრძნობ­დი და ახ­ლაც ვგრძნობ. შო­უ­ბიზ­ნეს­ში დარ­ჩე­ნა არ ყო­ფი­ლა ჩემი თვით­მი­ზა­ნი. რო­დე­საც სიმ­ღე­რას ვი­წყებ­დი, ის პრო­ფე­სი­ად არ მქო­ნია არ­ჩე­უ­ლი, პო­პუ­ლა­რო­ბამ და დრო­ის დე­ფი­ციტ­მა არ და­მი­ტო­ვა დრო სხვა საქ­მის­თვის. მე­ო­რე პრო­ფე­სი­ით, კლი­პე­ბის რე­ჟი­სო­რი ვარ, კლიპ­მე­ი­კე­რი. ახლა ჩემი ცხოვ­რე­ბა ძი­რი­თა­დად მო­ცუ­ლია ჩემი ოჯა­ხით, ასე­ვე სამ­სა­ხუ­რით. ბავ­შვებ­თან ვმუ­შა­ობ, მაქვს მუ­სი­კა­ლუ­რი წრე. მუ­სი­კას­თან მა­ინც და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ვარ.

– თქვე­ნი მე­უღ­ლე ყო­ფი­ლი სპორ­ტსმე­ნია, ერთ ინ­ტერ­ვი­უ­ში ამ­ბობთ, რომ თა­ვი­დან არ ჰქო­ნია სურ­ვი­ლი, რომ კა­რი­ე­რა გა­გეგ­რძე­ლე­ბი­ნათ, ეს გახ­და მი­ზე­ზი, რომ შო­უ­ბიზ­ნე­სი­დან წახ­ვე­დით?

– ასე ვამ­ბობ.?.. ეს ხუმ­რო­ბით. რთუ­ლია ქარ­თვე­ლი მა­მა­კა­ცის­თვის, რო­დე­საც მე­უღ­ლე სახ­ლი­დან მუდ­მი­ვად გა­სუ­ლია. რო­დე­საც რო­მე­ლი­მე პრო­ფე­სი­ას ემ­სა­ხუ­რე­ბი. კარ­გად რომ გა­ა­კე­თო, ამის­თვის მაქ­სი­მუ­მი გჭირ­დე­ბა, მით უმე­ტეს, რო­დე­საც შო­უ­ბიზ­ნეს­ში ხარ. ეს არის მუდ­მი­ვი მუ­შა­ო­ბის პრო­ცე­სი, სიმ­ღე­რე­ბი, სტუ­დია, ტე­ლე­ვი­ზია, ინ­ტერ­ვი­უ­ე­ბი, გას­ტრო­ლე­ბი, სა­ღა­მო­ე­ბი. ფაქ­ტობ­რი­ვად, სახ­ლში მხო­ლოდ და­სა­ძი­ნებ­ლად მი­დი­ხარ. ასეც იყო, რო­დე­საც აქ­ტი­უ­რად ვი­ყა­ვი შო­უ­ბიზ­ნეს­ში, მე და მამა გვი­ან მოვ­დი­ო­დით სახ­ლში. ის ჩემი პრო­დი­უ­სე­რი იყო.

მე­უღ­ლეს ასე­თი პი­რო­ბა არ წა­უ­ყე­ნე­ბია ჩემ­თვის. ჩვენ ერ­თად გა­დავ­წყვი­ტეთ, რომ ძი­რი­თად დროს ოჯახს და­ვუთ­მობ­დი. გა­და­ცე­მებ­ში, შო­უ­ებ­ში ახ­ლაც მივ­დი­ვარ, თუ რა თქმა უნდა, თემა მომ­წონს.

– რო­გო­რი მე­უღ­ლე ხართ, რა არის თქვე­ნი ოჯა­ხის სიმ­ყა­რის სა­ი­დუმ­ლო?

– სა­კუ­თა­რი თა­ვის მი­მართ არ ვიცი რამ­დე­ნად ობი­ექ­ტუ­რი ვიქ­ნე­ბი რომ შე­ვა­ფა­სო. ჩვენ უკვე 15 წე­ლია, ერ­თად ვართ, რაც შევ­ხვდით, პირ­ვე­ლი დღი­დან. ის ძა­ლი­ან გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნია, მე შე­და­რე­ბით ემო­ცი­უ­რი ვარ, მაგ­რამ მალე ვქრე­ბი. ორი­ვეს ჩვე­ნი ხა­სი­ა­თი გვაქვს და ვის­წავ­ლეთ კომ­პრო­მის­ზე წას­ვლა. რაც დრო გა­დის, მით უკე­თე­სად იც­ნობ ადა­მი­ანს და ნაკ­ლე­ბი გა­უ­გებ­რო­ბა ხდე­ბა ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. თუ გიყ­ვარს ადა­მი­ა­ნი, წლე­ბის შემ­დეგ კი­დევ უფრო გიყ­ვარ­დე­ბა. მე ასე ვარ.

– შვილ­ზე მოგ­ვი­ყე­ვით, უკვე დიდი ბიჭი იქ­ნე­ბა, იცის, რომ დედა ერთ დროს ძა­ლი­ან პო­პუ­ლა­რუ­ლი მომ­ღე­რა­ლი იყო?

– შვი­ლის და­ბა­დე­ბამ სა­ერ­თოდ შეც­ვა­ლა ჩემი მსოფ­ლმხედ­ვე­ლო­ბა. ორი ადა­მი­ა­ნი გავ­ხდი. ძა­ლი­ან აფა­სებს და მოს­წონს, რაც გა­მი­კე­თე­ბია, ხალ­ხი რომ მხვდე­ბა და სი­ხა­რულს და პა­ტი­ვის­ცე­მას მი­ზი­ა­რე­ბენ, გა­და­ცე­მა­ში რომ მხე­დავს. სა­ერ­თოდ ახ­ლან­დე­ლი ბავ­შვე­ბი აზ­როვ­ნე­ბენ რო­გორც უკვე დიდი, ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი, გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლე­ბი და ნი­ჭი­ე­რე­ბი არი­ან. ბევ­რი ინ­ფორ­მა­ცია აქვთ, რაც ჩვენ არ გვქონ­და, ამი­ტომ სწო­რად შე­უძ­ლი­ათ ანა­ლი­ზი და კი­თხვებ­ზე პა­სუ­ხე­ბის გა­ცე­მა. იცის რომ ამ ყვე­ლა­ფერ­ში თა­ვის დრო­ზე დიდი შრო­მა და ენერ­გია არის ჩა­დე­ბუ­ლი.

– ბევ­რი მომ­ღე­რა­ლი ვი­ცით, ვი­საც წლე­ბის მან­ძილ­ზე ახა­ლი სიმ­ღე­რე­ბი აღარ შე­უქ­მნი­ათ, მაგ­რამ ხში­რად ჩა­ნან ტე­ლე­ვი­ზი­ით, მე­დი­ით. თქვენ კი ამ ყვე­ლაფ­რის­გან დას­ვე­ნე­ბა არ­ჩი­ეთ. მგო­ნია, რომ ოჯახს უფრთხილ­დე­ბით.

– არის ეს ფაქ­ტო­რიც. რო­გორც ზე­მოთ აღ­ვნიშ­ნე ყველ­გან არ მივ­დი­ვარ, საკ­მა­ოდ ხში­რად მე­ძა­ხი­ან, მაგ­რამ ერთი და იგი­ვე თე­მა­ზე სა­უ­ბა­რი არ მინ­და, ყო­ველ­თვის წი­ნას­წარ ვე­კი­თხე­ბი, რა არის გა­და­ცე­მის სა­სა­უბ­რო თემა. თუ ის არ არის მი­სა­ღე­ბი და სა­ინ­ტე­რე­სო ჩემ­თვის, უარს ვამ­ბობ.

– თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ად­გი­ლი ეკა­ვა მა­მას, რო­მე­ლიც რამ­დე­ნი­მე წლის წინ გარ­და­იც­ვა­ლა, მახ­სოვს, ჰყვე­ბო­დით, რომ და­ა­ვა­დე­ბის შე­სა­ხებ გვი­ან გა­ი­გეთ და მკურ­ნა­ლო­ბა დაგ­ვი­ა­ნე­ბუ­ლი აღ­მოჩ­ნდა. რო­გო­რია მა­მის გა­რე­შე ცხოვ­რე­ბა, რა შე­იც­ვა­ლა, მახ­სოვს, რომ ყო­ველ­თვის ეკი­თხე­ბო­დით აზრს.

– მამა იყო ძა­ლი­ან ნი­ჭი­ე­რი და შე­მოქ­მე­დი ადა­მი­ა­ნი. მან შექ­მნა პირ­ვე­ლი ხმის ჩამ­წე­რი სტუ­დია ‘’აია’’, რო­მე­ლიც წერ­და და რე­ა­ლი­ზა­ცი­ას უკე­თებ­და სა­კუ­თარ სტუ­დი­ა­ში შექ­მნილ მუ­სი­კა­ლურ პრო­დუქ­ცი­ას. წლე­ბი მუ­შა­ობ­და ეს სტუ­დია. ბევ­რი მომ­ღერ­ლის და მუ­სი­კო­სის ალ­ბო­მი ჩა­ი­წე­რა ჩვენ­თან, ყვე­ლას ვერ ჩა­მოვ­თვლი. ბევ­რი არან­ჟი­რე­ბის ავ­ტო­რი, რო­მე­ლიც დღეს შოუ ბიზ­ნეს­ში მუ­შა­ობს ამ პრო­ფე­სი­ით, ჩვენს სტუ­დი­ა­ში აღი­ზარ­და, რად­გან იმ წლებ­ში ინ­სტრუ­მენ­ტის ყიდ­ვა და სა­კუ­თა­რი სტუ­დი­ის შე­ნახ­ვა ძა­ლი­ან რთუ­ლი იყო. მამა აძ­ლევ­და მათ სწავ­ლის და გან­ვი­თა­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას. ჩემი რამ­დე­ნი­მე ალ­ბო­მიც სტუ­დია ‘’აია’’- ში შე­იქ­მნა. მათ შო­რის ალ­ბო­მი „ქალს“. მხო­ლოდ სიმ­ღე­რა „ქალს“ იყო ჩა­წე­რი­ლი სტუ­დია ‘’მე­ლო­დი­ა­ში’’. ყო­ველ­თვის ვფიქ­რობ გარ­კვე­ულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში, ის ახლა რო­გორ მო­იქ­ცე­ო­და, რას იტყო­და. ძა­ლი­ან რთუ­ლია მის გა­რე­შე.

– ქეთი, პო­პუ­ლა­რო­ბამ 2000-იან წლებ­ში ალ­ბათ ბევ­რი უარ­ყო­ფი­თიც მო­გი­ტა­ნა, მახ­სოვს, ხში­რად იგო­ნებ­დნენ თქვენ­ზე ჭო­რებს, ეს ყვე­ლა­ფე­რი ამ გად­მო­სა­ხე­დი­დან ღირ­და? – მგო­ნია, რომ ძა­ლი­ან გა­ნიც­დი­დით…

– სი­მარ­თლე გი­თხრათ, ჩემი ოჯა­ხის წევ­რე­ბი უფრო გა­ნიც­დიდ­ნენ. დედა, რო­მე­ლიც ასე­ვე ჩარ­თუ­ლი იყო ჩემს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში, მამა. ჭო­რებ­მა იმ­დე­ნად არა, ერ­თმა ის­ტო­რი­ამ სიმ­ღე­რას­თან და­კავ­ში­რე­ბით უფრო მატ­კი­ნა გული, თუმ­ცა, ახლა არ მინ­და ამის გახ­სე­ნე­ბა. რაც შე­ე­ხე­ბა ღირ­და თუ არა – ღირ­და, მხო­ლოდ იმი­ტომ, რომ ხალ­ხის სიყ­ვა­რუ­ლი მო­მი­ტა­ნა.

– რო­დის უს­მენთ ხოლ­მე თქვენს სიმ­ღე­რებს, რო­დის მო­დის მუ­სი­კის ნოს­ტალ­გია…

– რო­დე­საც სხვე­ბი უს­მე­ნენ. იმ­დენ დროს მო­ი­თხოვს თი­თო­ე­უ­ლი სიმ­ღე­რის შექ­მნა, რომ ათას­ჯერ გვაქვს მოს­მე­ნი­ლი, სა­ნამ ხალ­ხი მო­ის­მენს.

– ქეთი, რომ არა ის დრო, რო­დე­საც სა­ქარ­თვე­ლო­ში მარ­თლა მძი­მე პე­რი­ო­დი იყო, რო­გორ ფიქ­რობთ, თქვე­ნი მუ­სი­კა­ლუ­რი კა­რი­ე­რა სხვა­ნა­ი­რად წა­ვი­დო­და?

– სა­ქარ­თვე­ლო­ში მე­ტის გა­კე­თე­ბა ალ­ბათ შე­უძ­ლე­ბე­ლია. პირ­ვე­ლი ალ­ბო­მი მი­ლი­ონ­ზე მეტი ეგ­ზემპლა­რი გა­ი­ყი­და, არა­ნაკ­ლე­ბი იყო „ქალს“. თუმ­ცა ეს შე­მო­სავ­ლე­ბი არ კონ­ტროლ­დე­ბო­და და მე­კობ­რე­ე­ბი ყიდ­დნენ დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით. 2000 წელს წლის ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი მომ­ღერ­ლის ჯილ­დო ავი­ღე. ყვე­ლა­ზე ექ­სტრა­ვა­გან­ტუ­რი. რო­დე­საც ინ­ტერ­ნე­ტი შე­მო­ვი­და და პირ­ვე­ლი გა­მო­კი­თხვა ჩა­ტარ­და, პირ­ველ ად­გილ­ზე მე და­მა­სა­ხე­ლეს, პრე­ზი­დენ­ტის შემ­დეგ. ერთ-ერთი საკ­მა­ოდ ცნო­ბი­ლი გა­ზე­თის გა­მო­კი­თხვის მი­ხედ­ვით, მე­ო­რე ადა­მი­ა­ნი ვი­ყა­ვი სა­ქარ­თვე­ლო­ში პო­პუ­ლა­რო­ბით. მი­თ უ­მე­ტეს, ის დრო საკ­მა­ოდ რთუ­ლი იყო არა მარ­ტო შოუ-ბიზ­ნე­სის­თვის, სა­ერ­თოდ ქვეყ­ნის­თვის. ახლა რომ ვი­წყებ­დე კა­რი­ე­რას და 15 წლის ვიყო, მეტი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი მექ­ნე­ბო­და სა­ქარ­თვე­ლოს ფარ­გლებს გა­რეთ გას­ვლის, ინ­ტერ­ნე­ტის და სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის არ­სე­ბო­ბის პი­რო­ბებ­ში. თუმ­ცა სა­ქარ­თვე­ლო­ში ალ­ბათ, იგი­ვე მიღ­წე­ვას ვი­ნატ­რებ­დი, რა­საც უკვე მი­ვაღ­წიე.

– და­სას­რულს გკი­თხავთ, რას შეც­ვლი­დით იმ წლე­ბი­დან და მგო­ნია, რომ ძა­ლი­ან ენ­დო­ბო­დით ადა­მი­ა­ნებს და ბევ­რმა გული გატ­კი­ნათ.

– მოკ­ლედ ვი­ტყვი. ბევრ მათ­განს ახ­ლოს არ გა­ვი­კა­რებ­დი. წყარო

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი პოსტები
მშრალი თვალის სინდრომი  XXI საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ოფთალმოლოგიური პრობლემა

მშრალი თვალის სინდრომი XXI საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ოფთალმოლოგიური პრობლემა

აპრილი 15, 2024
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით, ყველა სახის დარღვევაზე, დროული რეაგირება და საჭირო ღონისძიებების ეფექტურად გატარება მოხდება

გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით, ყველა სახის დარღვევაზე, დროული რეაგირება და საჭირო ღონისძიებების ეფექტურად გატარება მოხდება

აპრილი 15, 2024
როგორ მუშაობს იმუნოთერაპია – უყურეთ ვიდეოს და გაიგეთ მეტ

როგორ მუშაობს იმუნოთერაპია – უყურეთ ვიდეოს და გაიგეთ მეტ

აპრილი 15, 2024
ფრანგი ფერმწერი  კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
გაგაცნობთ ერგონომიკულ დიზაინს

გაგაცნობთ ერგონომიკულ დიზაინს

აპრილი 12, 2024
ინტერეიერის 6 ყველაზე მშვიდი ფერების კომბინაცია

ინტერეიერის 6 ყველაზე მშვიდი ფერების კომბინაცია

აპრილი 12, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
საჩუქარი რუსთავს – ბუნებრივი ჭალის ტყის ტერიტორიაზე 60 ერთეული კოლხური ხოხობი გაუშვეს

საჩუქარი რუსთავს – ბუნებრივი ჭალის ტყის ტერიტორიაზე 60 ერთეული კოლხური ხოხობი გაუშვეს

აპრილი 15, 2024
ჯონჯოლს უამრავი სასარგებლო თვისება აქვს – გირჩევთ, ჩართოთ ის თქვენს რაციონში

ჯონჯოლს უამრავი სასარგებლო თვისება აქვს – გირჩევთ, ჩართოთ ის თქვენს რაციონში

აპრილი 15, 2024
რატომ იყო 11 წელი მიწაში ჩაფლული 5532 ქართული საგალობელი – როგორ და სად იპოვეს დაკარგული ჩანაწერები?

რატომ იყო 11 წელი მიწაში ჩაფლული 5532 ქართული საგალობელი – როგორ და სად იპოვეს დაკარგული ჩანაწერები?

14 აპრილი 2024
რატომ გადაწყვიტა სტუდენტობა ლელა შუკვანმა 53 წლის ასაკში და როგორ გაიცნო ის მთელმა ფოთმა ტაქსის მძღოლობით

რატომ გადაწყვიტა სტუდენტობა ლელა შუკვანმა 53 წლის ასაკში და როგორ გაიცნო ის მთელმა ფოთმა ტაქსის მძღოლობით

14 აპრილი 2024
დავით აღმაშენებელი VS პეტრე დიდი: საოცარი დამთხვევები ორი მეფის ცხოვრებაში

დავით აღმაშენებელი VS პეტრე დიდი: საოცარი დამთხვევები ორი მეფის ცხოვრებაში

13 აპრილი 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
“კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება” – გერმანიაში ქართული თემატიკის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გამოჩნდა

“კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება” – გერმანიაში ქართული თემატიკის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გამოჩნდა

აპრილი 15, 2024
ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

აპრილი 12, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
16 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

16 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 16, 2024
ნებისმიერი სიცრუე განსაკუთრებით თვალშისაცემი იქნება… – ნახეთ კვირის ასტროლოგიური პროგნოზი

ნებისმიერი სიცრუე განსაკუთრებით თვალშისაცემი იქნება… – ნახეთ კვირის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 15, 2024
15 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

15 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 15, 2024
გამორჩეული ქართული ღვინო – საფერავი

გამორჩეული ქართული ღვინო – საფერავი

აპრილი 15, 2024
მოამზადეთ ყვავილოვანი კომბოსტო ბულგარულით

მოამზადეთ ყვავილოვანი კომბოსტო ბულგარულით

აპრილი 15, 2024
რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყვავილოვანი კომბოსტო

რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყვავილოვანი კომბოსტო

აპრილი 15, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

15 აპრილი 2024
ბრიუსელში ღვინის ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის საქართველოს ერთწლიანი თავმჯდომარეობა დადებითად შეფასდა

ბრიუსელში ღვინის ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის საქართველოს ერთწლიანი თავმჯდომარეობა დადებითად შეფასდა

15 აპრილი 2024
დედაენის დღეს მიეძღვნა საღამო მადრიდის კულტურის ცენტრში

დედაენის დღეს მიეძღვნა საღამო მადრიდის კულტურის ცენტრში

15 აპრილი 2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

ხშირად ნახვადი