სამშაბათი, აპრილი 23, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარისაზოგადოება„უნდა დავბრუნებულიყავი და დავბრუნდი... სულ ვგრძნობ, რომ ჩემი შვილი ჩემთან არის“ -...

„უნდა დავბრუნებულიყავი და დავბრუნდი… სულ ვგრძნობ, რომ ჩემი შვილი ჩემთან არის“ – როგორ ცხოვრობს დოდო გუგეშაშვილი ტრაგედიიდან 6 წლის შემდეგ?

დოდო გუ­გე­შაშ­ვი­ლის სახ­ლში დატ­რი­ა­ლე­ბუ­ლი ტრა­გე­დი­ი­დან თე­ბერ­ვალ­ში 6 წელი გა­ვი­და. სა­ბე­დის­წე­რო ღა­მის მთა­ვა­რი დამ­ნა­შა­ვე და­კა­ვე­ბუ­ლია, მას 20 წელი მი­უ­სა­ჯეს, მაგ­რამ ჯერ­ჯე­რო­ბით გა­მო­ძი­ე­ბას არ და­უდ­გე­ნია, ვინ იყო სის­ხლი­ა­ნი და­ნა­შა­უ­ლის დამ­კვე­თი, ვის სურ­და თა­და­რი­გის პოლ­კოვ­ნი­კი­სა და მისი ვა­ჟის ლიკ­ვი­და­ცია.

2018 წლის 7 თე­ბერ­ვალს აფხა­ზე­თის ომის ვე­ტე­რა­ნი, იმ დღეს სახ­ლში შვილ­თან ერ­თად იმ­ყო­ფე­ბო­და, რო­დე­საც უც­ნო­ბი მა­მა­კა­ცი შე­იჭ­რა. და­ქი­რა­ვე­ბულ­მა მკვლელ­მა ია­რა­ღით მოკ­ლა დოდო გუ­გე­შაშ­ვი­ლის ერ­თა­დერ­თი ვაჟი, ხოლო თა­ვად სამ­ხედ­რო სიკ­ვდილს სას­წა­უ­ლებ­რი­ვად გა­და­ურ­ჩა.

რო­გორ ცხოვ­რობს ტრა­გე­დი­ი­დან ექ­ვსი წლის შემ­დეგ და რას ფიქ­რობს ქვე­ყა­ნა­ში მიმ­დი­ნა­რე პო­ლი­ტი­კურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე, ქალ­ბა­ტო­ნი დოდო AMBEBI.GE-ს ესა­უბ­რე­ბა.

– ჩემს თავს მომ­ხდა­რი ტრა­გე­დი­ის შემ­დეგ რამ­დე­ნი­მე რთუ­ლი ოპე­რა­ცია ჩა­მი­ტარ­და, დიდ­ხანს მქონ­და წო­ლი­თი რე­ჟი­მი და სა­კუ­თარ თავ­ში ვი­პო­ვე ძალა, რომ საქ­მეს დავ­ბრუ­ნე­ბო­დი. ამა­ში ისევ ჩემი შვი­ლი და­მეხ­მა­რა, ჩვენ დე­დაშ­ვი­ლო­ბის გარ­და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად გა­მორ­ჩე­უ­ლი მე­გობ­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა გვქონ­და. ვიცი, რომ მას სხვა მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ჩემი ყოფ­ნა არ გა­ა­ხა­რებ­და, არ მი­მი­ცია თა­ვის­თვის უფ­ლე­ბა, რომ მხო­ლოდ სა­კუ­თარ ტრა­გე­დი­ა­ში მე­ცხოვ­რა. ასე­ვე ძა­ლი­ან და­მეხ­მა­რა ჩემი მო­ძღვა­რი, მამა ლე­ვან ფირ­ცხა­ლა­იშ­ვი­ლი, ჩემი მე­გობ­რე­ბი, ის დე­დე­ბი, რომ­ლებ­მაც სა­ქარ­თვე­ლოს მთლი­ა­ნო­ბას შეს­წი­რეს შვი­ლე­ბი. წლე­ბია არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია მაქვს, “და­ი­ცა­ვი შენი წილი სამ­შობ­ლო”. ჩვენ არა­ვის­გან არ ვი­ღებთ ფულს, სხვა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით. გვაქვს მი­ნი­მა­ლუ­რი სა­წევ­რო, ოფი­სიც არ გვაქვს. სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყვე­ლა არ­ჩევ­ნებ­ზე ვი­ღებთ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას დამ­კვირ­ვებ­ლის სტა­ტუ­სით.

– 2020 წელს და­ა­კა­ვეს ტრა­გე­დი­ის მთა­ვა­რი დამ­ნა­შა­ვე ზაზა მურ­ჯიკ­ნე­ლი, რო­მელ­საც 20 წელი მი­უ­სა­ჯეს, ამ გად­მო­სა­ხე­დი­დან რისი თქმა შე­გიძ­ლი­ათ?

– მე მას­თან არა­სო­დეს არ მქო­ნია გა­დაკ­ვე­თის წერ­ტი­ლი, საქ­მეს ჰყავს დამ­კვე­თი, რო­მე­ლიც შე­ას­რუ­ლა კი­ლერ­მა მურ­ჯიკ­ნელ­მა. ახ­ლაც ასე ვფიქ­რობთ, რომ ეს სა­ქარ­თვე­ლო­დან არ ყო­ფი­ლა შეკ­ვე­თი­ლი, მაგ­რამ არ ვი­ცით, სა­ი­დან იყო.

– დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ხართ, რომ ის არის კი­ლე­რი?

– დიახ, მე ამო­ვი­ცა­ნი. ძა­ლი­ან კარ­გად იმუ­შა­ვა მა­შინ სა­გა­მო­ძი­ე­ბო ორ­გა­ნომ, ან­ძე­ბი, მისი მან­ქა­ნა, იმ დღეს, რო­დე­საც მკვლე­ლო­ბა ჩა­ი­დი­ნა, ის ცრუ მოწ­მე­ე­ბი, რომ­ლებ­საც უნდა და­ე­დას­ტუ­რე­ბი­ნათ რომ თბი­ლის­ში არ იმ­ყო­ფე­ბო­და მკვლე­ლი, სა­ბო­ლო­ოდ გა­მო­ტყდნენ, რომ არ უნა­ხავთ რე­ა­ლუ­რად. იყო უამ­რა­ვი სხვა ფაქ­ტო­რიც, მო­სა­მარ­თლის მიერ სან­ქცი­რე­ბუ­ლი მოს­მე­ნა, სა­დაც ვე­რა­ვინ წა­ვი­დო­და იმ მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ. მე მას­თან არა­სო­დეს მქო­ნია გა­დაკ­ვე­თის წერ­ტი­ლი. რო­გორც გა­ირ­კვა, იყო ჯერ იგორ გი­ორ­გა­ძეს­თან, შემ­დეგ კუდ­ში, ასე­ვე იყო ეგ­რეთ წო­დე­ბულ მუხ­რო­ვა­ნის ამ­ბო­ხე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის­თვის გა­სა­მარ­თლე­ბუ­ლი, ესეც გა­მო­ძი­ე­ბამ და­ად­გი­ნა, თო­რემ მე მის შე­სა­ხებ არა­ფე­რი ვი­ცო­დი. საკ­მა­ოდ დიდი დრო დას­ჭირ­და გა­მო­ძი­ე­ბას, ორი წელი, რომ ამ ადა­მი­ა­ნის კვალ­ზე გა­სუ­ლიყ­ვნენ, რო­მე­ლიც კი­ლე­რი აღ­მოჩ­ნდა.

– მისი მი­ზა­ნი რა იყო?

– არ ვიცი, ვე­რა­ფერს გე­ტყვით, სა­ვა­რა­უ­დოდ, დამ­კვეთს ჰქონ­და და­ვა­ლე­ბუ­ლი ჩემი და ჩემი ვა­ჟის ლიკ­ვი­და­ცია. ჩემი ფაქ­ტო­რი იყო მთა­ვა­რი, ოღონდ არ ვიცი რა­ტომ. ჩემს ვაჟს რამ­დე­ნი­მე­ჯერ ჰყავ­და ნა­ნა­ხი და არც ის უნდა დარ­ჩე­ნი­ლი­ყო ცო­ცხა­ლი, რომ შემ­დეგ არ ამო­ეც­ნო. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ჩემი შვი­ლი შე­ე­ბა მას, ერ­თა­დერ­თმა ტყვი­ამ, რო­მე­ლიც სა­ძი­ლე არ­ტე­რი­ა­ში მოხ­ვდა, და­ამ­თავ­რა ჩემი სი­ხა­რუ­ლი.

– წლე­ბის მან­ძილ­ზე ცნო­ბი­ლი იყა­ვით, რო­გორც ძლი­ე­რი ქალი. ამ ტრა­გე­დი­ის შემ­დეგ ყვე­ლა ელო­და, რო­გორ დაბ­რუნ­დე­ბო­დით სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ცხოვ­რე­ბა­ში….

– მე უნდა დავ­ბრუ­ნე­ბუ­ლი­ყა­ვი და დავ­ბრუნ­დი. არ მი­მი­ცია ჩემი თა­ვის­თვის იმის უფ­ლე­ბა, რომ ეს ტრა­გე­დია არ გა­და­მე­ტა­ნა. მარ­ტო მე არ ვარ ის ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­მაც ამ ცხოვ­რე­ბა­ში სი­ხა­რუ­ლი და­ამ­თავ­რა. არი­ან დე­დე­ბი, რომ­ლე­ბიც აგ­რძე­ლე­ბენ ცხოვ­რე­ბას უსი­ხა­რუ­ლოდ და არ ნებ­დე­ბი­ან ტრა­გე­დი­ას.

ახ­ლაც იგი­ვე საქ­მე გა­ვაგ­რძე­ლე, რომ­ლი­თაც მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა ვი­ყა­ვი და­კა­ვე­ბუ­ლი. რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნი სა­კუ­თარ თავს ამო­ცა­ნას და­უ­სა­ხავს, ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბი­სა და ტრა­გე­დი­ე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად ის უნდა შე­ას­რუ­ლოს. რა­საკ­ვირ­ვე­ლია უფ­ლი­სად­მი რწმე­ნაც ძა­ლი­ან და­მეხ­მა­რა, და ის მა­გა­ლი­თე­ბი, რაც ჩემს ირ­გვლივ არის გმი­რი დე­დე­ბის სა­ხით, ასე­ვე ის ბი­ჭე­ბი, ომი­დან სულ და სხე­ულ და­ჩე­ხი­ლე­ბი და­უბ­რუნ­დნენ სა­მო­ქა­ლა­ქო ცხოვ­რე­ბას. ჩვენ ყვე­ლა ერ­თმა­ნეთს ვჭირ­დე­ბით.

– დღე­ვან­დელ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას­თან ან პო­ლი­ტი­კურ პარ­ტი­ებ­თან რო­გო­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა გაქვთ?

– პო­ლი­ტი­კურ პარ­ტი­ებ­თან არ გვაქვს ურ­თი­ერ­თო­ბა და არც პარტნი­ო­რე­ბი ვართ სხვა არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის. არ ვთვლი, რომ ის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს სა­კე­თილ­დღე­ოდ მუ­შა­ო­ბენ. ბევ­რჯერ ჰქონ­დათ მცდე­ლო­ბა ქვეყ­ნის აწეწ­ვის. ჩემ­მა თა­ო­ბამ ეს პე­რი­ო­დი ძა­ლი­ან მწა­რედ გა­და­ვი­ტა­ნეთ. ჩვენ ვცდი­ლობ ხელი შე­ვუ­შა­ლოთ ქვეყ­ნის რყე­ვებს.

– მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ცი­ხე­ში ყოფ­ნა­ზე რას ფიქ­რობთ?

– ის დღემ­დე იმ­ყო­ფე­ბა ვი­ვა­მე­დის კლი­ნი­კა­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბულ პი­რო­ბებ­ში და უკვე ძა­ლი­ან მო­მა­ბეზ­რე­ბე­ლია და სა­სა­ცი­ლოა არა­ერ­თგზის გაჟ­ღე­რე­ბუ­ლი მის მი­მართ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ვი­თომ მო­წამ­ვლე­ბი, თუმ­ცა უცხო­ელ­მა ექ­სპერ­ტებ­მა ყვე­ლა ეს არ­სა­ი­დან მო­ტა­ნი­ლი „ფაქ­ტი“ გა­ა­ცამ­ტვე­რეს. სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას არა­ნა­ი­რად არ სჭირ­დე­ბა სა­ა­კაშ­ვი­ლის სი­ცო­ცხლის ხელ­ყო­ფა ან მას­ზე ზე­წო­ლა, ვი­ნა­ი­დან ის იყო სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი და მის მი­მართ გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბა არის პო­ლი­ტი­კურ წრე­ებ­ში.

– რუ­სეთ-უკ­რა­ი­ნის ომს რო­გორ შე­ა­ფა­სებ­დით, ფიქ­რობ­დით, რომ ამ­დენ ხანს გაგ­რძელ­დე­ბო­და სა­ო­მა­რი სი­ტუ­ა­ცია?

– ვგრძნობ­დი, რომ ომი ამ­დენ ხანს გაგ­რძელ­დე­ბო­და, დიდი სა­ხელ­მწი­ფოა უკ­რა­ი­ნა და მარ­ტო არ იყო ამ ომში, რო­გორც ჩვენ ვი­ყა­ვით მარ­ტო 90-იან წლებ­ში და 2008 წელს. მა­შინ არა­ვის აზ­რად არ მოს­ვლია ჩვე­ნი გვერ­დში დგო­მა. უკ­რა­ი­ნე­ლე­ბი გამ­ძლე, მე­ო­მა­რი ერია, გა­ვიხ­სე­ნოთ მათი პარ­ტი­ზა­ნუ­ლი ბრძო­ლე­ბი. ყვე­ლა წე­სით უკ­რა­ი­ნამ უნდა შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოს თა­ვი­სი და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა და სუ­ვე­რე­ნი­ტე­ტი. რუ­სე­თი თუ უკ­რა­ი­ნა­ში კი­სერს არ წა­იმ­ტვრევს, ძა­ლი­ან ცუდი იქ­ნე­ბა, რად­გან შემ­დეგ მისი გაშ­ლი­ლი ბო­რო­ტი მხრე­ბი, მთელ მსოფ­ლი­ოს უბე­დუ­რე­ბას და­ა­ტეხს.

რაც შე­ე­ხე­ბა უკ­რა­ი­ნას, მათი მთავ­რო­ბა ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი მტე­რია სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის. არ იმ­სა­ხუ­რებს სა­ქარ­თვე­ლო ამ მტრო­ბას, და­უ­ნა­ხა­ვი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ჰყავთ. რო­დე­საც 2008 წელს სა­ქარ­თვე­ლო­ში რუ­სე­თი შე­მო­იჭ­რა, მა­შინ­დე­ლი უკ­რა­ი­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა­ში იუ­ლია ტი­მო­შენ­კო იყო, დიდი პარ­ტია ჰყავ­და. სამ­წუ­ხა­როდ, იმ პე­რი­ოდ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს მხარ­დამ­ჭე­რი რე­ზო­ლუ­ცია ვერ გა­ვი­და და პი­რი­ქით, მე­ო­რე რე­ზო­ლუ­ცია შე­ვი­და იმას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, რომ ომი სა­ქარ­თვე­ლომ და­ი­წყო. კი­დევ კარ­გი, ამ რე­ზო­ლუ­ცი­ამ ვერ და­აგ­რო­ვა სა­თა­ნა­დო ხმე­ბი. ასე­ვე არ უნდა დაგ­ვა­ვი­წყდეს, რომ მაგ დროს უკ­რა­ი­ნულ­მა ჯარ­მა წი­თელ მო­ე­დან­ზე აღ­ლუმ­ში მი­ი­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა, რო­დე­საც 2008 წელს ჩვე­ნი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი, ოკუ­პან­ტმა და­ჯიჯგნა.

რო­დე­საც რუ­სე­თი 2022 წელს შე­იჭ­რა უკ­რა­ი­ნა­ში, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ რუ­სეთს ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ნა­წი­ლი ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი აქვს, სა­ქარ­თვე­ლო ერთ-ერთი ინი­ცი­ა­ტო­რი და ხე­ლის­მომ­წე­რია, გა­ე­რო­ში შე­ტა­ნი­ლი გან­ცხა­დე­ბი­სა, რომ რუ­სე­თი ეც­ნოთ ტე­რო­რის­ტულ სა­ხელ­მწი­ფოდ. არც ამის და­ნახ­ვა უნდა უკ­რა­ი­ნის დღე­ვან­დელ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას. აღა­რა­ფერს ვამ­ბობ იმ ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ დახ­მა­რე­ბა­ზე და რე­ზო­ლუ­ცი­ებ­ზე, რაც სა­ქარ­თვე­ლომ უკ­რა­ი­ნის მი­მართ გა­ი­ღო, რო­გორც მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად, ასე­ვე პო­ლი­ტი­კურ-მო­რა­ლუ­რი თვალ­საზ­რი­სით.

– ალ­ბათ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ფაქ­ტო­რიც არის…

– ძა­ლი­ან სამ­წუ­ხა­როა, რომ სა­კუ­თარ ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბა­ზე უა­რის მთქმე­ლი, ერთი ადა­მი­ა­ნის, ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის გამო, სა­ხელ­მწი­ფომ არ უნდა იკად­როს და აკად­როს მის მე­გო­ბარ ქვე­ყა­ნას ის მტრო­ბა, რო­გორც უკ­რა­ი­ნის მთავ­რო­ბა იქ­ცე­ვა… არც ის დაგ­ვა­ვი­წყდეს, რომ მა­შინ რო­დე­საც უკ­რა­ი­ნი­სად­მი მტრუ­ლად გან­წყო­ბი­ლი ელ­ჩე­ბი არ­ცერ­თი გა­უ­ძე­ვე­ბი­ათ უკ­რა­ი­ნი­დან, რო­დე­საც მე­გობ­რუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფოს წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მა ომის დროს და­ტო­ვეს უკ­რა­ი­ნა, ჩვე­ნი ელჩი და არც კონ­სუ­ლი არ წა­მო­სუ­ლან უკ­რა­ი­ნი­დან და ისი­ნი მო­ვა­ლე­ო­ბას ას­რუ­ლე­ბენ, რო­გორც იქ­ცე­ვი­ან მე­გობ­რე­ბი, კარ­გი ადა­მი­ა­ნე­ბი და ბო­ლოს და ბო­ლოს კა­ცე­ბი.

– ინ­ტერ­ვი­უს და­სას­რულს, იმ თე­მას მი­ვუბ­რუნ­დეთ, რი­თაც სა­უ­ბა­რი და­ვი­წყეთ, რო­დე­საც თქვე­ნი ტრა­გე­დი­ის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია გავ­რცელ­და, ყვე­ლა წერ­და, რომ არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი შვი­ლი გყავ­დათ…

– ჩვენ ძა­ლი­ან მოკ­რძა­ლე­ბუ­ლად ვცხოვ­რობ­დით, ბი­ნაც არ გვქონ­და, მაგ­რამ ჩვენ გვქონ­და ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რი, ოჯა­ხი და დედა-შვი­ლის ურ­თი­ერ­თო­ბა, რო­მე­ლიც უმაღ­ლეს რან­გში გვქონ­და აყ­ვა­ნი­ლი. მეტ­საც გე­ტყვით, ჩემი შვი­ლი იყო პატ­რი­ო­ტი, დე­დი­სერ­თო­ბის გამო ჯარ­ში არ წა­იყ­ვა­ნეს და ის მა­ინც ჩა­ე­წე­რა ერთ-ერთ ნა­წილ­ში და იქ მუ­შა­ობ­და. 2008 წელს, რო­დე­საც მე ჩემს თა­ნა­მებ­რძო­ლებ­თან ერ­თად სა­დაც სა­ჭი­რო იყო, იქ ვი­ყა­ვი, ჩემი შვი­ლი ზურგჩან­თე­ბით გამ­ზა­დე­ბუ­ლი მე­გობ­რებ­თან ერ­თად ელო­და, რო­დის გა­მო­ი­ძა­ხებ­დნენ. დედა უსი­ნათ­ლო მყავ­და და ჩემ­მა შვილ­მა ჩემი და­ღუ­პუ­ლი თა­ნა­მებ­რძო­ლის და მო­იყ­ვა­ნა, რომ იმ შემ­თხვე­ვის­თვის, თუ მას ომში და­უ­ძა­ხებ­დნენ.

ახ­ლაც, ჩემი შვი­ლი ყვე­ლა წამს ჩემს გვერ­დით არის. ისევ ერ­თად ვცხოვ­რობთ. დედა შვი­ლის და­ცი­ლე­ბა ასე მარ­ტი­ვად არ ხდე­ბა. სულ ვგრძნობ რო­გორ მა­მაგ­რებს. მიზ­ნად მაქვს და­სა­ხუ­ლი, რომ ჩემს შვილს არ ვატ­კი­ნო და უსარ­გებ­ლო არ გავ­ხდე. მე ამას ში­ნა­გა­ნად ვგრძნობ. სა­ერ­თოდ არ ვარ ემო­ცი­ე­ბის გა­მომ­ხატ­ვე­ლი ადა­მი­ა­ნი, ჩემი ცხოვ­რე­ბი­დან და ბუ­ნე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე. არა­სო­დეს არა­ვის ვახ­ვევ თავს ჩემს გა­ჭირ­ვე­ბას და ტრა­გე­დი­ას, მე ვთვლი, რომ ეს ასე უნდა იყოს. რო­დე­საც ჩემი ცხოვ­რე­ბის გზა ავირ­ჩიე, ვი­ცო­დი, რომ ეკალ-ვარ­დე­ბით კი არ იქ­ნე­ბო­და მო­ფე­ნი­ლი, არა­მედ ეკალ-ბარ­დე­ბით. მე უნდა გა­მევ­ლო ეს გზა, იმი­ტომ რომ ჩემი არ­ჩე­ვა­ნი იყო.

– თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბის ერთ-ერთი მი­ზა­ნი ის არის, რომ გა­ი­გოთ, ვინ იყო ის ადა­მი­ა­ნი, ვინც კი­ლერს თქვე­ნი და თქვე­ნი შვი­ლის მო­შო­რე­ბა და­უკ­ვე­თა?

– რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, და მე დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, რო­გორც ორი წლის თავ­ზე დადო გა­მო­ძი­ე­ბამ მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი, ისე იქ­ნე­ბა ახ­ლაც. ერთი წა­მით არ შემ­პარ­ვია ეჭვი, რომ შე­დე­გი დად­გე­ბო­და. არა­ვის­გან გა­მორ­ჩე­უ­ლი არ ვარ, ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი მოკ­ვდა­ვი ადა­მი­ა­ნი ვარ და მე მაქვს ჩემი სამ­შობ­ლოს ნდო­ბა. მე ვენ­დო­ბო­დი იმ ადა­მი­ა­ნებს, ვინც ამ საქ­მეს იძი­ებ­და და მათ­თვის ერთი წა­მით ხელი არ შე­მიშ­ლია.

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი პოსტები
8 საუკეთესო აქტივობა ქემერში

8 საუკეთესო აქტივობა ქემერში

22 April, 2024
9 რომანტიკული აქტივობა წყვილისთვის კოპენჰაგენში

9 რომანტიკული აქტივობა წყვილისთვის კოპენჰაგენში

20 April, 2024
8 საუკეთესო აქტივობა პაროსში, საბერძნეთში

8 საუკეთესო აქტივობა პაროსში, საბერძნეთში

18 April, 2024
გიორგი ფხაკაძეს თბილისის რეზიდენციაში ევროპის სამედიცინო სკოლათა ასოციაციის პრეზიდენტი ესტუმრა

გიორგი ფხაკაძეს თბილისის რეზიდენციაში ევროპის სამედიცინო სკოლათა ასოციაციის პრეზიდენტი ესტუმრა

აპრილი 23, 2024
ახალი რეგულაციით, კლინიკებს უნდა ჰყავდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი – ნინო ენდელაძის რეკომენდაციები

ახალი რეგულაციით, კლინიკებს უნდა ჰყავდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი – ნინო ენდელაძის რეკომენდაციები

აპრილი 23, 2024
სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

აპრილი 23, 2024
რჩევები, როგორ გავამარტივოთ რემონტი

რჩევები, როგორ გავამარტივოთ რემონტი

აპრილი 23, 2024
მინიმალისტური სტილის სახლი ლონგ აილენდზე

მინიმალისტური სტილის სახლი ლონგ აილენდზე

აპრილი 23, 2024
10 სასარგებლო რჩევა ბინის რემონტისათვის

10 სასარგებლო რჩევა ბინის რემონტისათვის

აპრილი 22, 2024
სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

აპრილი 23, 2024
ტყის ხანძრების პრევენციის ამერიკული კამპანია Smokey Bear საქართველოშიც განხორციელდება

ტყის ხანძრების პრევენციის ამერიკული კამპანია Smokey Bear საქართველოშიც განხორციელდება

აპრილი 23, 2024
ახალგაზრდობის სააგენტო მასშტაბურ საგრანტო კონკურსს აცხადებს

ახალგაზრდობის სააგენტო მასშტაბურ საგრანტო კონკურსს აცხადებს

აპრილი 23, 2024
„შესაძლოა, ამისთვისაც გავილანძღო, მაგრამ იმავე ვითარებაში რომ ჩავვარდე, ზუსტად იმავეს ვიზამ.. სხვანაირად არ შემიძლია“ – ნანიკო ხაზარაძე მამის პანსიონატში მიყვანაზე

„შესაძლოა, ამისთვისაც გავილანძღო, მაგრამ იმავე ვითარებაში რომ ჩავვარდე, ზუსტად იმავეს ვიზამ.. სხვანაირად არ შემიძლია“ – ნანიკო ხაზარაძე მამის პანსიონატში მიყვანაზე

23 აპრილი 2024
როგორ დაიწყო ნინო გაფრინდაშვილმა თექით პორტრეტების შექმნა 46 წლის ასაკში

როგორ დაიწყო ნინო გაფრინდაშვილმა თექით პორტრეტების შექმნა 46 წლის ასაკში

23 აპრილი 2024
საიდუმლო ინგრედიენტი, რომელიც თქვენს ჯეჯილს უფრო ხასხასას გახდის და სწრაფადაც ააბიბინებს

საიდუმლო ინგრედიენტი, რომელიც თქვენს ჯეჯილს უფრო ხასხასას გახდის და სწრაფადაც ააბიბინებს

23 აპრილი 2024
მესტიის აეროპორტში თანამედროვე სტანდარტების ახალი ტერმინალი აშენდება

მესტიის აეროპორტში თანამედროვე სტანდარტების ახალი ტერმინალი აშენდება

აპრილი 23, 2024
ქვეშეთი-კობის დამაკავშირებელი 9-კილომეტრიანი გვირაბი გაიჭრა

ქვეშეთი-კობის დამაკავშირებელი 9-კილომეტრიანი გვირაბი გაიჭრა

აპრილი 23, 2024
დატკბეთ ნოსტეს ჩანჩქერისა და მისი შემოგარენის საოცარი ბუნებით…

დატკბეთ ნოსტეს ჩანჩქერისა და მისი შემოგარენის საოცარი ბუნებით…

აპრილი 23, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
24 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

24 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 23, 2024
წლის მნიშვნელოვანი ასტროლოგიური მოვლენები: მოინიშნეთ საფრთხილო დღეები

წლის მნიშვნელოვანი ასტროლოგიური მოვლენები: მოინიშნეთ საფრთხილო დღეები

აპრილი 23, 2024
საბედისწერო ასაკი ზოდიაქოს თითოეული ნიშნისთვის

საბედისწერო ასაკი ზოდიაქოს თითოეული ნიშნისთვის

აპრილი 23, 2024
ჟოლოს სასარგებლო თვისებები

ჟოლოს სასარგებლო თვისებები

აპრილი 23, 2024
რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყაბაყი

რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყაბაყი

აპრილი 23, 2024
რატომ არის უკეთესი ყაბაყის მირთმევა უმად და რა უკუჩვენებები აქვს უმ ნაყოფს

რატომ არის უკეთესი ყაბაყის მირთმევა უმად და რა უკუჩვენებები აქვს უმ ნაყოფს

აპრილი 23, 2024
7 საზაფხულო ჯანსაღი სასმელი გულის გასაგრილებლად

7 საზაფხულო ჯანსაღი სასმელი გულის გასაგრილებლად

აპრილი 23, 2024
“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

აპრილი 22, 2024
“გიორგის მამიდამ დამარწმუნა, რომ დიდ წარმატებას მივაღწევდი” – ნანუკა ჟორჟოლიანი და გიორგი ფხაკაძე ციცინო შურღაიასთან სტუმრად, ბავშვობას იხსენებენ (ვიდეო)

“გიორგის მამიდამ დამარწმუნა, რომ დიდ წარმატებას მივაღწევდი” – ნანუკა ჟორჟოლიანი და გიორგი ფხაკაძე ციცინო შურღაიასთან სტუმრად, ბავშვობას იხსენებენ (ვიდეო)

აპრილი 22, 2024
ჩინეთის გუანდუნის პროვინციაში წყალდიდობას ოთხი ადამიანი ემსხვერპლა, 100 ათასზე მეტი კი ევაკუირებულია

ჩინეთის გუანდუნის პროვინციაში წყალდიდობას ოთხი ადამიანი ემსხვერპლა, 100 ათასზე მეტი კი ევაკუირებულია

23 აპრილი 2024
ღვინის ზღვის ფსკერზე დავარგების ანტიკური მეთოდი განახლდა – ექსპერიმენტი, რომელსაც საბერძნეთში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა

ღვინის ზღვის ფსკერზე დავარგების ანტიკური მეთოდი განახლდა – ექსპერიმენტი, რომელსაც საბერძნეთში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა

23 აპრილი 2024
“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

22 აპრილი 2024
დედაენის ბაღში 20-21 აპრილს „ურბან ფესტი“ ჩატარდება

დედაენის ბაღში 20-21 აპრილს „ურბან ფესტი“ ჩატარდება

აპრილი 17, 2024
26-28 აპრილს Expo Georgia-ს ორგანიზებით უძრავი ქონების ყოველწლიური კვირეული გაიმართება

26-28 აპრილს Expo Georgia-ს ორგანიზებით უძრავი ქონების ყოველწლიური კვირეული გაიმართება

აპრილი 15, 2024
არწრუნის ქარვასლა – თბილისის ისტორია

არწრუნის ქარვასლა – თბილისის ისტორია

აპრილი 5, 2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

ხშირად ნახვადი