სამშაბათი, აპრილი 16, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიშემთხვევაკრიმინალი/შსსქალი ყოფილ მულს „ფეისბუქში“ მამაკაცის სახელით გაეცნო, მისი შიშველი ფოტოები მოიპოვა და...

ქალი ყოფილ მულს „ფეისბუქში“ მამაკაცის სახელით გაეცნო, მისი შიშველი ფოტოები მოიპოვა და გაასაჯაროვა – რა ინფორმაციას ავრცელებს საგამოძიებო სამსახური

სპე­ცი­ა­ლურ­მა სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხურ­მა, პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის სა­ი­დუმ­ლოს ხელ­ყო­ფის ფაქ­ტე­ბი გა­მო­ავ­ლი­ნა. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხუ­რი ავ­რცე­ლებს.

სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხუ­რის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის მიერ, პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის სა­ი­დუმ­ლოს ხელ­ყო­ფის ფაქ­ტზე, და­კა­ვე­ბუ­ლია 20 წლის მა­მა­კა­ცი. უწყე­ბის ცნო­ბით, გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გინ­და, რომ 2003 წელს და­ბა­დე­ბულ­მა მა­მა­კაც­მა, მისი მე­გობ­რის ყო­ფი­ლი შეყ­ვა­რე­ბუ­ლის ინ­ტი­მუ­რი ში­ნა­არ­სის ფო­ტო­სუ­რა­თე­ბი და ვი­დე­ო­ჩა­ნა­წე­რე­ბი უკა­ნო­ნოდ მო­ი­პო­ვა.

“მიმ­დი­ნა­რე წლის იან­ვარ-თე­ბერ­ვლის პე­რი­ოდ­ში, ბრალ­დე­ბუ­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ Facebook-ის ყალ­ბი გვერ­დის გა­მო­ყე­ნე­ბით და­უ­კავ­შირ­და და­ზა­რა­ლე­ბულს და ინ­ტი­მუ­რი ში­ნა­არ­სის ფო­ტო­სუ­რა­თე­ბი­სა და ვი­დეო ჩა­ნა­წე­რე­ბის გავ­რცე­ლე­ბის მუ­ქა­რით, უსი­ტყვო მორ­ჩი­ლე­ბა და კონ­კრე­ტუ­ლი ქმე­დე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა, მათ შო­რის, ინ­ტი­მუ­რი ში­ნა­არ­სის ფო­ტო­სუ­რა­თე­ბის გა­დაგ­ზავ­ნა და და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის სო­ცი­ა­ლურ ქსელ Facebook-ის პა­რო­ლის გა­და­ცე­მა მოს­თხო­ვა. გარ­და ამი­სა, იგი პი­რა­დად უკავ­შირ­დე­ბო­და და­ზა­რა­ლე­ბულს და სთხოვ­და ჰქო­ნო­დათ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა, ხოლო უა­რის მი­ღე­ბის შემ­დეგ, და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი ქა­ლის დაკ­ნი­ნე­ბის მიზ­ნით, სო­ცი­ა­ლურ ქსელ “Facebook”-ის ყალბ გვერ­დზე ინ­ტი­მუ­რი ში­ნა­არ­სის ვი­დე­ო­ჩა­ნა­წე­რე­ბი სა­ჯა­როდ გა­ნა­თავ­სა.

და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის მო­მარ­თვის შემ­დეგ, სპე­ცი­ა­ლურ­მა სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხურ­მა სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბი მოკ­ლე დრო­ში წარ­მარ­თა. პი­რა­დი ჩხრე­კი­სას მო­ბი­ლურ ტე­ლე­ფონ­ში, ნა­ნა­ხი და ამო­ღე­ბუ­ლი იქნა და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი ქა­ლის ამ­სახ­ვე­ლი ინ­ტი­მუ­რი ში­ნა­არ­სის მა­სა­ლა, რის შემ­დე­გაც და­კა­ვე­ბუ­ლი იქნა ბრალ­დე­ბუ­ლი.
სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხუ­რის მიერ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის სა­ი­დუმ­ლოს ხელ­ყო­ფის ფაქ­ტზე ასე­ვე, მხი­ლე­ბუ­ლია 2000 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ქალი. გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გინ­და, რომ 2023 წელს, სო­ცი­ა­ლურ ქსელ “ინ­სტაგ­რა­მის“ ყალ­ბი პრო­ფი­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბით, 2000 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ქალი, შუ­რის­ძი­ე­ბის მო­ტი­ვით მა­მა­კა­ცის სა­ხე­ლით მისი ყო­ფი­ლი მე­უღ­ლის დას გა­ეც­ნო და ნდო­ბა მო­ი­პო­ვა. და­ზა­რა­ლე­ბულ­მა მი­თი­თე­ბულ ყალბ პრო­ფილ­ზე ყო­ფილ რძალს, რო­მე­ლიც მა­მა­კა­ცის სა­ხე­ლით, ყალ­ბი პრო­ფი­ლით ესა­უბ­რე­ბო­და, თა­ვი­სი შიშ­ვე­ლი სხე­უ­ლის ამ­სახ­ვე­ლი ფო­ტო­ე­ბი და ვი­დე­ო­ე­ბი გა­და­უგ­ზავ­ნა.

ბრალ­დე­ბულ­მა, ამ გზით, მო­ტყუ­ე­ბით, უკა­ნო­ნოდ მო­ი­პო­ვა და შე­ი­ნა­ხა და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის სა­ი­დუმ­ლოს ამ­სახ­ვე­ლი ფოტო-ვი­დეო მა­სა­ლა, რომ­ლე­ბიც შემ­დგომ სა­ხე­ლის გა­ტე­ხის მიზ­ნით და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის ნა­თე­სა­ვებ­თან გა­ავ­რცე­ლა. სა­სა­მარ­თლოს გან­ჩი­ნე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ბრალ­დე­ბუ­ლი ქა­ლის პი­რა­დი ჩხრე­კი­სას, მო­ბი­ლურ ტე­ლე­ფო­ნი­დან ამო­ღე­ბულ იქნა და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის შიშ­ვე­ლი სხე­უ­ლის ამ­სახ­ვე­ლი ფოტო-ვი­დეო მა­სა­ლა.

და­ნა­შა­ულ­ში მხი­ლე­ბულ ქალს ბრალ­დე­ბა პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის სა­ი­დუმ­ლოს ხელ­ყო­ფის ფაქ­ტზე წა­რედ­გი­ნა.

და­ნა­შა­უ­ლი 7 წლამ­დე თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხუ­რი ორი­ვე ფაქ­ტზე აგ­რძე­ლებს გა­მო­ძი­ე­ბას“,- აღ­ნიშ­ნუ­ლია უწყე­ბის მიერ გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი პოსტები
მშრალი თვალის სინდრომი  XXI საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ოფთალმოლოგიური პრობლემა

მშრალი თვალის სინდრომი XXI საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ოფთალმოლოგიური პრობლემა

აპრილი 15, 2024
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით, ყველა სახის დარღვევაზე, დროული რეაგირება და საჭირო ღონისძიებების ეფექტურად გატარება მოხდება

გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით, ყველა სახის დარღვევაზე, დროული რეაგირება და საჭირო ღონისძიებების ეფექტურად გატარება მოხდება

აპრილი 15, 2024
როგორ მუშაობს იმუნოთერაპია – უყურეთ ვიდეოს და გაიგეთ მეტ

როგორ მუშაობს იმუნოთერაპია – უყურეთ ვიდეოს და გაიგეთ მეტ

აპრილი 15, 2024
ფრანგი ფერმწერი  კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
გაგაცნობთ ერგონომიკულ დიზაინს

გაგაცნობთ ერგონომიკულ დიზაინს

აპრილი 12, 2024
ინტერეიერის 6 ყველაზე მშვიდი ფერების კომბინაცია

ინტერეიერის 6 ყველაზე მშვიდი ფერების კომბინაცია

აპრილი 12, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
საჩუქარი რუსთავს – ბუნებრივი ჭალის ტყის ტერიტორიაზე 60 ერთეული კოლხური ხოხობი გაუშვეს

საჩუქარი რუსთავს – ბუნებრივი ჭალის ტყის ტერიტორიაზე 60 ერთეული კოლხური ხოხობი გაუშვეს

აპრილი 15, 2024
ჯონჯოლს უამრავი სასარგებლო თვისება აქვს – გირჩევთ, ჩართოთ ის თქვენს რაციონში

ჯონჯოლს უამრავი სასარგებლო თვისება აქვს – გირჩევთ, ჩართოთ ის თქვენს რაციონში

აპრილი 15, 2024
რატომ იყო 11 წელი მიწაში ჩაფლული 5532 ქართული საგალობელი – როგორ და სად იპოვეს დაკარგული ჩანაწერები?

რატომ იყო 11 წელი მიწაში ჩაფლული 5532 ქართული საგალობელი – როგორ და სად იპოვეს დაკარგული ჩანაწერები?

14 აპრილი 2024
რატომ გადაწყვიტა სტუდენტობა ლელა შუკვანმა 53 წლის ასაკში და როგორ გაიცნო ის მთელმა ფოთმა ტაქსის მძღოლობით

რატომ გადაწყვიტა სტუდენტობა ლელა შუკვანმა 53 წლის ასაკში და როგორ გაიცნო ის მთელმა ფოთმა ტაქსის მძღოლობით

14 აპრილი 2024
დავით აღმაშენებელი VS პეტრე დიდი: საოცარი დამთხვევები ორი მეფის ცხოვრებაში

დავით აღმაშენებელი VS პეტრე დიდი: საოცარი დამთხვევები ორი მეფის ცხოვრებაში

13 აპრილი 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
“კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება” – გერმანიაში ქართული თემატიკის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გამოჩნდა

“კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება” – გერმანიაში ქართული თემატიკის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გამოჩნდა

აპრილი 15, 2024
ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

აპრილი 12, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
16 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

16 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 16, 2024
ნებისმიერი სიცრუე განსაკუთრებით თვალშისაცემი იქნება… – ნახეთ კვირის ასტროლოგიური პროგნოზი

ნებისმიერი სიცრუე განსაკუთრებით თვალშისაცემი იქნება… – ნახეთ კვირის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 15, 2024
15 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

15 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 15, 2024
გამორჩეული ქართული ღვინო – საფერავი

გამორჩეული ქართული ღვინო – საფერავი

აპრილი 15, 2024
მოამზადეთ ყვავილოვანი კომბოსტო ბულგარულით

მოამზადეთ ყვავილოვანი კომბოსტო ბულგარულით

აპრილი 15, 2024
რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყვავილოვანი კომბოსტო

რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყვავილოვანი კომბოსტო

აპრილი 15, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
ქართველი მოდელი მატილდა გვარლიანი, რომელიც Models.com-მა TOP 50 ახალგაზრდა მოდელში დაასახელა

ქართველი მოდელი მატილდა გვარლიანი, რომელიც Models.com-მა TOP 50 ახალგაზრდა მოდელში დაასახელა

აპრილი 15, 2024
დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

15 აპრილი 2024
ბრიუსელში ღვინის ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის საქართველოს ერთწლიანი თავმჯდომარეობა დადებითად შეფასდა

ბრიუსელში ღვინის ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის საქართველოს ერთწლიანი თავმჯდომარეობა დადებითად შეფასდა

15 აპრილი 2024
დედაენის დღეს მიეძღვნა საღამო მადრიდის კულტურის ცენტრში

დედაენის დღეს მიეძღვნა საღამო მადრიდის კულტურის ცენტრში

15 აპრილი 2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

ხშირად ნახვადი