სამშაბათი, აპრილი 23, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარისხვასპორტი17-წლიანი სხვაობით გადაღებული ფოტოს ამბავი და ვილი სანიოლის გზა ქართულ ფეხბურთამდე -...

17-წლიანი სხვაობით გადაღებული ფოტოს ამბავი და ვილი სანიოლის გზა ქართულ ფეხბურთამდე – მთავარი მწვრთნელის სკანდალი, რის გამოც გუნდიდან „განდევნეს“

სამი დღე გა­ვი­და სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ფეხ­ბურ­თო ნაკ­რე­ბის ის­ტო­რი­უ­ლი გა­მარ­ჯვე­ბი­დან და ემო­ცი­ე­ბი მა­ინც არ ცხრე­ბა. სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში დღემ­დე ვრცელ­დე­ბა გა­მარ­ჯვე­ბის შემ­დგო­მი ემო­ცი­უ­რი კად­რე­ბი, რაც მნახ­ველს გულ­გრილს ვერ ტო­ვებს. მათ შო­რის არის ფეხ­ბურ­თის ფე­დე­რა­ცი­ის პრე­ზი­დენ­ტის ლე­ვან კო­ბი­აშ­ვი­ლი­სა და ნაკ­რე­ბის მწვრთნე­ლის ვილი სა­ნი­ო­ლის ფოტო კო­ლა­ჟი, რომ­ლე­ბიც 17 წლი­ა­ნი სხვა­ო­ბით, ორი­ვე მინ­დორ­ზეა გა­და­ღე­ბუ­ლი.

პირ­ველ ფო­ტო­ზე, რო­მე­ლიც 2007 წელს არის გა­და­ღე­ბუ­ლი, სა­ფეხ­ბურ­თო გუნ­დე­ბი “ბა­ი­ერ­ნი” და “შალ­კე” ერ­თმა­ნეთს ხვდე­ბი­ან. ვილი სა­ნი­ო­ლი მი­უნ­ხე­ნის “ბა­ი­ერ­ნის” ფეხ­ბურ­თე­ლია, ლე­ვან კო­ბი­აშ­ვილ­თან კი “შალ­კე­სი”, ორი­ვე სპორ­ტსმე­ნი შეხ­ვედ­რი­სას გერ­მა­ნულ გუნ­დებს წარ­მო­ად­გენს. სუ­რათ­ზე ჩანს მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე გუნ­დე­ბის სპორ­ტსმე­ნებს შო­რის ბრა­ზი და და­ძა­ბუ­ლო­ბა.

მე­ო­რე ფოტო 2024 წლის 26 მარტს დი­ნა­მო არე­ნა­ზეა გა­და­ღე­ბუ­ლი. ამ­ჯე­რად კო­ბი­აშ­ვი­ლი და სა­ნი­ო­ლი ერ­თმა­ნეთს სა­ქარ­თვე­ლოს გა­მარ­ჯვე­ბას ულო­ცა­ვენ.

ფაქ­ტე­ბი ვილი სა­ნი­ო­ლი­ზე

ვილი სა­ნი­ო­ლი 1977 წლის მარ­ტში საფ­რან­გეთ­ში და­ი­ბა­და. თა­მა­შობ­და კლუ­ბებ­ში – სენტ-ეტი­ენ­ში, მო­ნა­კო­ში, ბა­ი­ერნ­ში და საფ­რან­გე­თის ნაკ­რებ­ში. ის არის მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ო­ნა­ტის ვერ­ცხლის მე­და­ლო­სა­ნი, ორი კონ­ფე­დე­რა­ცი­ის თა­სის და მრა­ვა­ლი სხვა თა­სის მფლო­ბე­ლი.

ვილი სა­ნი­ო­ლის საფ­რან­გე­თის ნაკ­რე­ბის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში, ჯამ­ში, 58 შეხ­ვედ­რა აქვს ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი. ის საფ­რან­გე­თის ნაკ­რე­ბის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში იყო 2002-2006 წლებ­ში ფი­ფას მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე, 2004-2008 წლებ­ში კი, უე­ფას ევ­რო­პის ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე.

სა­ნი­ო­ლი საფ­რან­გე­თის ნაკ­რებ­ში ას­პა­რე­ზობ­და 2006 წლის მსოფ­ლი­ოს ჩემ­პი­ო­ნა­ტის ფი­ნალ­ში, რო­დე­საც გუნ­დი იტა­ლი­ას­თან და­მარ­ცხდა.

აქ­ტი­უ­რი სპორ­ტი­დან წას­ვლის შემ­დეგ სა­ნი­ო­ლი 2013-2014 წლებ­ში საფ­რან­გე­თის ახალ­გაზ­რდულ ნაკ­რებს წვრთნი­და. 2014-2016 წლებ­ში ბორ­დოს ხელ­მძღვა­ნე­ლობ­და, 2017 წლის ზა­ფხულ­ში კი ბა­ი­ერ­ნის საწ­ვრთნე­ლო შტაბს შე­უ­ერ­თდა. 2017 წლის 28 სექ­ტემ­ბერს და­ი­ნიშ­ნა ბა­ი­ერ­ნის მთა­ვა­რი მწვრთნე­ლის მო­ვა­ლე­ო­ბის შემ­სრუ­ლებ­ლად. 2021 წლის თე­ბერ­ვალ­ში კი სა­ქარ­თვე­ლოს ნაკ­რე­ბი ჩა­ი­ბა­რა.

ვილი სა­ნი­ო­ლი და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლია და ჰყავს ოთხი შვი­ლი.

ყვე­ლა­ზე დიდი სკან­და­ლი პრო­ფე­სი­ულ კა­რი­ე­რა­ში

2014 წელს სა­ნი­ო­ლი სე­რი­ო­ზულ სკან­დალ­ში გა­ეხ­ვა, რო­დე­საც მა­შინ­დელ ბორ­დოს მწვრთნელს, რა­სიზ­მში დას­დეს ბრა­ლი. მა­შინ სა­ნი­ოლ­მა თქვა:

“სა­ნამ მე „ბორ­დოს“ მწვრთნე­ლი ვარ, ცოტა აფ­რი­კელ ფეხ­ბურ­თელს შე­ვი­ძენთ. არ მინ­და ორ წე­ლი­წად­ში ერთხელ დავ­კარ­გო ნა­ხე­ვა­რი გუნ­დი იმის გამო, რომ მათ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა უნდა მი­ი­ღონ აფ­რი­კის თა­სის გა­თა­მა­შე­ბა­ში. აფ­რი­კე­ლი ფეხ­ბურ­თე­ლე­ბის ძი­რი­თა­დი უპი­რა­ტე­სო­ბე­ბია: ისი­ნი ითხო­ვენ ნაკ­ლებ ხელ­ფასს, ია­ფე­ბი არი­ან, მებ­რძო­ლი ხა­სი­ა­თი აქვთ, ფი­ზი­კუ­რი ძალა გა­აჩ­ნი­ათ. მაგ­რამ ფეხ­ბურთში კი­დევ უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ტექ­ნი­კა, ჭკუა და დის­ციპ­ლი­ნა. აქ ყვე­ლა­ფე­რი ერ­თმა­ნეთ­შია არის გა­და­ჯაჭ­ვუ­ლი…“

ცოტა ხან­ში სა­კუ­თა­რი სი­ტყვე­ბის გამო ბო­დი­შის მოხ­და მო­უ­წია.

“ვწუხ­ვარ, თუ ჩემი სი­ტყვე­ბით ვინ­მეს შე­უ­რა­ცხყო­ფა მი­ვა­ყე­ნე. ბო­დიშს ვიხ­დი. მხო­ლოდ და მხო­ლოდ ფეხ­ბურთზე ვლა­პა­რა­კობ­დი. ჩემი სი­ტყვე­ბი ინ­ტე­ლექ­ტის შე­სა­ხებ, რა თქმა უნდა, ტაქ­ტი­კურ გან­სწავ­ლუ­ლო­ბას შე­ე­ხე­ბო­და. არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში არ ვა­პი­რებ­დი ლა­პა­რაკს ადა­მი­ა­ნე­ბის გო­ნებ­რივ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­ზე“.

მაგ­რამ უკვე გვი­ან იყო. გუნ­დის შიგ­ნით ატ­მოს­ფე­რო გა­ფუჭ­და და საქ­მე იქამ­დე მი­ვი­და, რომ “ბორ­დო” მე-14 ად­გი­ლამ­დე ჩა­მო­ვი­და. სა­ნი­ო­ლი მწვრთნე­ლის პოს­ტი­დან და­ი­თხო­ვეს და არა­ვინ აღარ ეძახ­და სა­მუ­შა­ოდ.

გა­ვი­და დრო და გუნდში, სა­დაც სა­ნი­ო­ლი მარ­თლა უყ­ვარ­დათ, შან­სი მის­ცეს და­ნა­შა­უ­ლი გა­მო­ეს­ყი­და – ეს იყო მშობ­ლი­უ­რი “ბა­ი­ერ­ნი”.

თავ­და­პირ­ვე­ლად სე­ზო­ნის და­სა­წყის­ში კარ­ლო ან­ჩე­ლო­ტიმ სე­ზო­ნის ასის­ტენ­ტად და­უ­ძა­ხა. სამ­წუ­ხა­როდ, ან­ჩე­ლო­ტის კა­რი­ე­რა „ბა­ი­ერნ­ში“ ვერ აე­წყო და სა­ნი­ო­ლის და­ნიშ­ვნი­დან ორ თვე­ში და­ი­თხო­ვეს. ახალ მწვრთნე­ლად კი იუპ ჰა­ინ­კე მი­იწ­ვი­ეს. ცხრა დღის შემ­დეგ ვილი სა­ნი­ოლ­მა „ბა­ი­ერ­ნი“ და­ტო­ვა და მას შემ­დეგ მწვრთნე­ლად აღარ უმუ­შა­ვია.

ეს იყო 2017 წელს და ზუს­ტად 4 წლის შემ­დეგ 2021 წლის 25 მარტს მისი დე­ბი­უ­ტი სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნულ ნაკ­რებ­ში შედ­გა.

თუმ­ცა ნაკ­რებ­ში მისი მოს­ვლი­დან სპორ­ტუ­ლი მე­დია ხში­რად წერ­და, რომ ის სა­ქარ­თვე­ლო­დან წას­ვლას აპი­რებ­და. ხში­რად უწუ­ნებ­დნენ ხისტ ხა­სი­ათს, სამ­წვრთნე­ლო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს, თუმ­ცა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში სპორ­ტის გულ­შე­მატ­კივ­რე­ბი წე­რენ, რომ სა­ნი­ოლ­მა მო­ა­ხერ­ხა ის, რომ ნაკ­რე­ბის ყვე­ლა წევრთან კარ­გი ურ­თი­ერ­თო­ბა აქვს, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ მათ წე­ლი­წად­ში სულ რამ­დე­ნი­მე­ჯერ ხვდე­ბა.

“ბევ­რი ფიქ­რობ­და, რომ უნდა წავ­სუ­ლი­ყა­ვი, არც ახლა ვფიქ­რობ წას­ვლა­ზე, რად­გან კარგ ხალ­ხში, კარგ ქვე­ყა­ნა­ში და კარგ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლებ­ში მოვ­ხვდი და აქ მუ­შა­ო­ბა მი­ხა­რია!.. პე­ნალ­ტის დარ­ტყმას დიდი „კვერ­ცხე­ბი“ სჭირ­დე­ბა,“ – იტყვის სა­ნი­ო­ლი გა­მარ­ჯვე­ბის მატ­ჩი­დან მე­ო­რე დღეს, პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე. წყარო

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი პოსტები
8 საუკეთესო აქტივობა ქემერში

8 საუკეთესო აქტივობა ქემერში

22 April, 2024
9 რომანტიკული აქტივობა წყვილისთვის კოპენჰაგენში

9 რომანტიკული აქტივობა წყვილისთვის კოპენჰაგენში

20 April, 2024
8 საუკეთესო აქტივობა პაროსში, საბერძნეთში

8 საუკეთესო აქტივობა პაროსში, საბერძნეთში

18 April, 2024
გიორგი ფხაკაძეს თბილისის რეზიდენციაში ევროპის სამედიცინო სკოლათა ასოციაციის პრეზიდენტი ესტუმრა

გიორგი ფხაკაძეს თბილისის რეზიდენციაში ევროპის სამედიცინო სკოლათა ასოციაციის პრეზიდენტი ესტუმრა

აპრილი 23, 2024
ახალი რეგულაციით, კლინიკებს უნდა ჰყავდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი – ნინო ენდელაძის რეკომენდაციები

ახალი რეგულაციით, კლინიკებს უნდა ჰყავდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი – ნინო ენდელაძის რეკომენდაციები

აპრილი 23, 2024
სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

აპრილი 23, 2024
რჩევები, როგორ გავამარტივოთ რემონტი

რჩევები, როგორ გავამარტივოთ რემონტი

აპრილი 23, 2024
მინიმალისტური სტილის სახლი ლონგ აილენდზე

მინიმალისტური სტილის სახლი ლონგ აილენდზე

აპრილი 23, 2024
10 სასარგებლო რჩევა ბინის რემონტისათვის

10 სასარგებლო რჩევა ბინის რემონტისათვის

აპრილი 22, 2024
სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

სურსათის სააგენტომ ქათმის ფილეს ნიმუშებში სალმონელოზი გამოავლინა

აპრილი 23, 2024
ტყის ხანძრების პრევენციის ამერიკული კამპანია Smokey Bear საქართველოშიც განხორციელდება

ტყის ხანძრების პრევენციის ამერიკული კამპანია Smokey Bear საქართველოშიც განხორციელდება

აპრილი 23, 2024
ახალგაზრდობის სააგენტო მასშტაბურ საგრანტო კონკურსს აცხადებს

ახალგაზრდობის სააგენტო მასშტაბურ საგრანტო კონკურსს აცხადებს

აპრილი 23, 2024
„შესაძლოა, ამისთვისაც გავილანძღო, მაგრამ იმავე ვითარებაში რომ ჩავვარდე, ზუსტად იმავეს ვიზამ.. სხვანაირად არ შემიძლია“ – ნანიკო ხაზარაძე მამის პანსიონატში მიყვანაზე

„შესაძლოა, ამისთვისაც გავილანძღო, მაგრამ იმავე ვითარებაში რომ ჩავვარდე, ზუსტად იმავეს ვიზამ.. სხვანაირად არ შემიძლია“ – ნანიკო ხაზარაძე მამის პანსიონატში მიყვანაზე

23 აპრილი 2024
როგორ დაიწყო ნინო გაფრინდაშვილმა თექით პორტრეტების შექმნა 46 წლის ასაკში

როგორ დაიწყო ნინო გაფრინდაშვილმა თექით პორტრეტების შექმნა 46 წლის ასაკში

23 აპრილი 2024
საიდუმლო ინგრედიენტი, რომელიც თქვენს ჯეჯილს უფრო ხასხასას გახდის და სწრაფადაც ააბიბინებს

საიდუმლო ინგრედიენტი, რომელიც თქვენს ჯეჯილს უფრო ხასხასას გახდის და სწრაფადაც ააბიბინებს

23 აპრილი 2024
მესტიის აეროპორტში თანამედროვე სტანდარტების ახალი ტერმინალი აშენდება

მესტიის აეროპორტში თანამედროვე სტანდარტების ახალი ტერმინალი აშენდება

აპრილი 23, 2024
ქვეშეთი-კობის დამაკავშირებელი 9-კილომეტრიანი გვირაბი გაიჭრა

ქვეშეთი-კობის დამაკავშირებელი 9-კილომეტრიანი გვირაბი გაიჭრა

აპრილი 23, 2024
დატკბეთ ნოსტეს ჩანჩქერისა და მისი შემოგარენის საოცარი ბუნებით…

დატკბეთ ნოსტეს ჩანჩქერისა და მისი შემოგარენის საოცარი ბუნებით…

აპრილი 23, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
24 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

24 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 23, 2024
წლის მნიშვნელოვანი ასტროლოგიური მოვლენები: მოინიშნეთ საფრთხილო დღეები

წლის მნიშვნელოვანი ასტროლოგიური მოვლენები: მოინიშნეთ საფრთხილო დღეები

აპრილი 23, 2024
საბედისწერო ასაკი ზოდიაქოს თითოეული ნიშნისთვის

საბედისწერო ასაკი ზოდიაქოს თითოეული ნიშნისთვის

აპრილი 23, 2024
ჟოლოს სასარგებლო თვისებები

ჟოლოს სასარგებლო თვისებები

აპრილი 23, 2024
რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყაბაყი

რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ყაბაყი

აპრილი 23, 2024
რატომ არის უკეთესი ყაბაყის მირთმევა უმად და რა უკუჩვენებები აქვს უმ ნაყოფს

რატომ არის უკეთესი ყაბაყის მირთმევა უმად და რა უკუჩვენებები აქვს უმ ნაყოფს

აპრილი 23, 2024
7 საზაფხულო ჯანსაღი სასმელი გულის გასაგრილებლად

7 საზაფხულო ჯანსაღი სასმელი გულის გასაგრილებლად

აპრილი 23, 2024
“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

აპრილი 22, 2024
“გიორგის მამიდამ დამარწმუნა, რომ დიდ წარმატებას მივაღწევდი” – ნანუკა ჟორჟოლიანი და გიორგი ფხაკაძე ციცინო შურღაიასთან სტუმრად, ბავშვობას იხსენებენ (ვიდეო)

“გიორგის მამიდამ დამარწმუნა, რომ დიდ წარმატებას მივაღწევდი” – ნანუკა ჟორჟოლიანი და გიორგი ფხაკაძე ციცინო შურღაიასთან სტუმრად, ბავშვობას იხსენებენ (ვიდეო)

აპრილი 22, 2024
ჩინეთის გუანდუნის პროვინციაში წყალდიდობას ოთხი ადამიანი ემსხვერპლა, 100 ათასზე მეტი კი ევაკუირებულია

ჩინეთის გუანდუნის პროვინციაში წყალდიდობას ოთხი ადამიანი ემსხვერპლა, 100 ათასზე მეტი კი ევაკუირებულია

23 აპრილი 2024
ღვინის ზღვის ფსკერზე დავარგების ანტიკური მეთოდი განახლდა – ექსპერიმენტი, რომელსაც საბერძნეთში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა

ღვინის ზღვის ფსკერზე დავარგების ანტიკური მეთოდი განახლდა – ექსპერიმენტი, რომელსაც საბერძნეთში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა

23 აპრილი 2024
“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

“სოფელში მშობლები საკუთარი ხელით მოყვანილი უჯანმრთელესი პროდუქტით გვზრდიდნენ” – ლაურა რეხვიაშვილი და გიორგი ფხაკაძე სტუმრად ციცინო შურღაიასთან (ვიდეო)

22 აპრილი 2024
დედაენის ბაღში 20-21 აპრილს „ურბან ფესტი“ ჩატარდება

დედაენის ბაღში 20-21 აპრილს „ურბან ფესტი“ ჩატარდება

აპრილი 17, 2024
26-28 აპრილს Expo Georgia-ს ორგანიზებით უძრავი ქონების ყოველწლიური კვირეული გაიმართება

26-28 აპრილს Expo Georgia-ს ორგანიზებით უძრავი ქონების ყოველწლიური კვირეული გაიმართება

აპრილი 15, 2024
არწრუნის ქარვასლა – თბილისის ისტორია

არწრუნის ქარვასლა – თბილისის ისტორია

აპრილი 5, 2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

ხშირად ნახვადი